Какви са характерните черти на най-богатите руснаци през последните години - на този въпрос са обърнали внимание учени от Института по социална политика към Националния изследователски университет "Висше училище по икономика". Най-важното от тяхното проучване на основата на включенитие в Топ 200 на Forbes най-богати руснаци, е публикувано в статия за списание "Светът на Русия".

Социолозите са съставили типичен портрет на най-богатите руснаци - това са мъже с висше образование от заможно семейство, които са направили състояние от бизнеса си в сферата на енергетиката, финансите или промишлеността.

В изследването се отбелязва, че в състава на Топ 200 на Forbes на най-богатите руснаци, има ниска сменяемост на имената, т.е. през последните години делът на новите бизнесмени в нея е само около 3%.

Андрей Мелниченко (25,2 млрд. долара)

Източник: GettyImages

Андрей Мелниченко (25,2 млрд. долара)

Над 90% от най-богатите хора в Русия, които са били в класацията на Forbes през последните 10 години, са били представени там и по-рано. Това води и до по-висока средна възраст на свръхбогатите в Русия - за последните 10 години, средната им възраст е нараснала от 50 години на 58 години.

Владимир Потанин (23,7 млрд. долара)

Източник: GettyImages

Владимир Потанин (23,7 млрд. долара)

Същевременно, от 2011 г. до 2021 г., средният размер на богатство на най-богатите руски бизнесмени също нараства - от 2,5 млрд. долара, на 3,3 млрд. долара.

В проучването се казва още, че сред най-богатите руснаци доминират хората с висше образование в сферата на естествените науки. Повечето свърбогати бизнесмени са учили в университети в Москва и Санкт Петербург, а една четвърт от свръхбогатите имат и второ висше образование или академична степен. За отбелязване е, че почти всички от настоящите свръхбогати руснаци, са израснали във високообразовани семейства.

Владимир Лисин(22,1 млрд. долара)

Източник: GettyImages

Владимир Лисин(22,1 млрд. долара)

Социолозите отбелязват още, че от включените в класацията на Forbes за Русия, огромното мнозинство са мъже. В същото време през последните години броят на жените, издигнали се (сами) до върховете на богатството, нараства: през 2011 г. делът им е бил едва 0,5%, а през 2021 г. той е 3,5%.

Милиардерите от класацията на Forbes, които починаха през 2023 година

Милиардерите от класацията на Forbes, които починаха през 2023 година

Богатството на най-богатия от починалите се оценява на 8 милиарда долара