В 27-те държави от Европейския съюз остава широк диапазонът на цените на услугите и на потребителските стоки, включително храните и напитките, според данните на статистическата служба на ЕС.

Най-скъпата за живеене страна през миналата година е Ирландия, където разходите за живот са били с 46,4% по-високи от средните за ЕС. Следват Дания (+44,5%) и Люксембург (+36,8%).

В кои европейски страни лихвите по ипотечните кредити са най-високи и в кои - най-ниски

В кои европейски страни лихвите по ипотечните кредити са най-високи и в кои - най-ниски

Къде стои България

От големите страни, най-близо до "златната среда" е Италия, където цените на стоките от потребителската "кошница" са само с 0,2% по-високи от средноевропейските. Близо до ценовата средна позиция, са още Германия (+8,9% над средното) и Испания (-3,5% под средното).

За миналата година, Румъния е сред най-евтините за живеене страни в ЕС, където трябва да платите (ако сте там) 42,2% по-малко за стокиге от потребителската "кошница", спрямо средното за ЕС.

Кога ще настъпи рецесия в Европа

Кога ще настъпи рецесия в Европа

Прогнозата на най-голямата европейска банка HSBC

Според нивото на цените на основните потребителски стоки и услуги спрямо средния показател за ЕС, в България (-41,3% под средното за ЕС) и Полша (-38,5%) цените също са доста по-ниски от средните за Общостта. Но както знаем в България, средните доходи у нас също са доста по-ниски от средните в ЕС.

Така например, за миналата година облеклото и обувките в Дания са били най-скъпи от страните в ЕС, а в България те са били най-евтини. У нас също така най-евтини са били и алкохолните напитки и тютюневите изделия, показва доклад на Евростат.

България е държавата в ЕС с най-евтини алкохол и цигари

Държавата с най-евтини алкохол и цигари в ЕС

Големите ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС

Разликата в цените на алкохола и цигарите между страните в противоположните краища на "класацията" достига 3,3 пъти през 2022 г., което се дължи основно на разликите в данъчното облагане на тези продукти. На второ място по големина на разликата в цените, е заплащането за престой в хотели и посещение на ресторанти - разликата е над 3 пъти.

Но всъщност, в Европа най-скъпите и най-евтините за живеене страни - спрямо средното за Европа, а не за населението на съответната страна - обаче не са включени в Европейския съюз. Лидери по разходи на живеене са: Швейцария (+74,3% над средното за Европа), Исландия (+59% над средното за Европа) и Норвегия (+42,9%).

На противоположния край е цената на потребителската "кошница" в Турция, която е с 60% по-евтина от средната за Европа, и в Северна Македония - с 49% по-евтина.

Най-конкурентоспособните икономически страни в света

Най-конкурентоспособните икономически страни в света

Начело в класацията не са големи държави