Отглеждането на дете във Великобритания излиза доста скъпо.

Разходите на семействата на Острова са най-големите от всички развити пазари, като там домакинствата плащат три пъти повече за отглеждането на подрастващите в сравнение със средното ниво на разходите в държавите от Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР).

Според доклад на организацията в Обединеното кралство разходите за отглеждане на деца имат най-голям дял или 30% от доходите на домакинствата сред всички западни държави. За сравнение средното ниво за ОИСР е 13 на сто.

От друга страна семействата в Южна Корея се намират в съвсем различно положение, като държавата покрива голяма част от разходите под формата на помощи.

Домакинствата в Австрия, Гърция, Унгария, Португалия и Швеция изразходват по-малко от 5% от доходите за отглеждането на децата.

В същото време освен във Великобритания, разходите са особено високи в Нова Зеландия и Ирландия. Те достигат съответно 29% и 27,4% от доходите на семействата. В САЩ делът на тези разходи е 25,6%.

Снимка 271625

Източник: Statista