Безработни, приели да работят на повече от 50 километра от населеното място, където живеят, ще могат да получат средства за покриване на разходи за наем на жилище, такси за детска ясла и градина, интернет.

Това предвиждат приетите от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, съобщава БНР. 

За да се възползват от възможността да получават средства за наем, хората, които пътуват повече от 50 километра до работота си, трябва да имат трудов договор, да са насочени към новото работно място от Бюрото по труда, да сменят настоящия или постоянния си адрес в населеното място, в което са намерили работа. Пари за наем ще се отпускат само на тези, които не притежават имот в това населено място. 

Средствата ще се изплащат за не повече от 12 месеца, а размерът ще се определя всяка година, като за тази сумата е 200 лева на месец. С други промени ежедневни разходи за транспорт до работното място и обратно ще се отпускат на лица, сключили трудов договор за срок, по-малък от шест месеца. 

Търсещите работа ще могат да ползват услугите на всички бюра по труда в страната, независимо от тяхната адресна регистрация.