Механизъм за подпомагане на потребителите на природен газ в България, улеснен достъп до хранилището в Чирен и стимулиране на частните мрежи за сметка на "Булгаргаз" поискаха в обща декларация от Българска асоциация "Природен газ", Българската газова асоциация и Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород.

"Считаме, че обществото заслужава да бъде информирано, че електрическата енергия за битови нужди и топлинната енергия са силно субсидирани продукти. Субсидията е скрита в "специфичен подход" при ценообразуването от Комисията за енергийно и водно регулиране и облагодетелства едни потребители на крайна енергия за сметка на други. За природния газ подобен подход не се прилага", пишат от газовия бранш, като наричат "Топлофикация - София" "неефективно дружество", което струва на всички нас над 1,5 млрд. лева.

КЕВР одобри поскъпването на газа с 22 процента

КЕВР одобри поскъпването на газа - ето с колко

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка

Затова и авторите на декларацията призовават енергийния министър да изпълни обещанието си за мерки за "пълното компенсиране на разликата между действащата регулирана цена на газа и 100 лв./МВтч".

Пазар с държавен хегемон

Според газовия бранш "Булгаргаз" е "фаворит" на всички министри на енергетиката, макар да е "компания, която няма никакъв интерес от развит и свободен пазар на природен газ". В декларацията се дава и пример с потреблението на природен газ в България, Гърция и Турция през 1992 г. и 2022 г., от който се вижда, че нашите южни съседки увеличават в пъти потреблението си, докато у нас спадът е двоен.

"Булгаргаз" ще иска цена на газа за февруари, с 24% по-ниска от януарската

"Булгаргаз" ще иска цена на газа за февруари, с 24% по-ниска от януарската

Окончателното предложение ще бъде депозирано на 1 февруари

"Ако не беше търсенето, създадено в сегмента "Разпределение на природен газ" в България чрез изцяло частни инвестиции на членове на нашите асоциации, газовият ни пазар щеше да е още по-незначителен", пишат авторите на декларацията. Затова те настояват за "ограничаване на пазарния дял на "Българгаз" ЕАД до приемлив за обществото минимум".

Освен това в декларацията има и призив за "справедливо разпределение на възможностите" на хранилище "Чирен", както и компенсаторен механизъм за нагнетения там газ от частни фирми: "Сигурността на снабдяването е важна цел, но не може да бъде безплатна за обществото услуга или още по-малко за сметка само на най-отговорните компании на пазара".

Агресията към газа

Според организациите от газовия бранш Министерството на енергетиката, КЕВР и парламента прокарват политика на "принудително намаляване на търсенето на природен газ" и затрудняване на партньорството с ВЕИ сектора, "което със сигурност разчиства път за екологична мръсна електрическа и друг вид енергия".

"На всички е ясно, че енергетика, базирана изцяло на ВЕИ, е утопия и ще остане такава през следващите 100 години, поне! (...) Нека ви припомним, че газификацията на един милион домакинства ще спести повече емисии на въглероден диоксид от евентуалното затваряне на въглищната енергетика в страната", пишат от сектора.

ТЕЦ "Бобов дол" ще изгражда фотоволтаичен парк за производство на "зелен" водород

ТЕЦ "Бобов дол" ще изгражда фотоволтаичен парк за производство на "зелен" водород

Цялата инвестиция е за над 100 милиона лева

Те отбелязват, че цялата им мрежа е в техническа готовност да транспортира значителни количества водород в смес с природен газ "и това е най-ефективният и пряк път към постигане на целите на въглеродната неутралност". Затова и настояват за комплекс от мерки за стимулиране на газификацията.

Ако не видят промяна в отношението на държавата, авторите на декларацията заплашват с "многобройни жалби и дела пред съответните компетентни институции".