От 1 юни отпадат ограниченията за свободно движение и достъп до пазара на труда за българи в Швейцария, съобщи пресцентърът на Министерството на труда и социалната политика.

На 31 май т. г. завършва преходният период от седем години за български и румънски граждани, определен в Протокол II II на Споразумението за свободно движение на хора между ЕС и Конфедерация Швейцария, който бе в сила от 1 юни 2009 г. С него бяха установени ограничения за достъпа до пазара на труда (ограничен брой разрешения - контингенти, предимство за местната работна сила и проверка на условията на заплащане и на пазара на труда). 

От 1 юни 2016 г. отпадат преходните разпоредби за свободно движение на български и румънски граждани в Конфедерация Швейцария след като Бундесратът на Швейцария одобри частичното изменение на Наредбата за въвеждането на свободното движение на хора. 

От 1 юни за българските граждани не се изискват разрешения за работа и отпадат т.нар. контингенти (определения брой разрешения за краткосрочно и дългосрочно пребиваване).

Подробна информация може да бъде получена на интернет страниците на Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП при посолството на България в Швейцария и на Посолството на Република България в Конфедерация Швейцария.