Пловдивската общинска агенция за приватизация (ПОАП) осъществи своя първи успешен търг с явно наддаване за 2007 г., съобщиха от агенцията.

ПОАП продаде общинската масивна двуетажна сграда на бившия битов комбинат в с. Труд за сумата от 99 900 лв.

На търга се яви само един кандидат - "Викториа-2001" с управител Людмил Бонев и имотът бе спечелен при първоначално обявената цена.

Съгласно Закона за приватизация тези средства постъпват в специален общински фонд и ще се използват за образование, култура, здравеопазване, социални грижи и подобряване на инфраструктурата на Община Пловдив.