Последните данни на Българската народна банка (БНБ), за полугодието на 2022-а, потвърждават задълбочаването на появилата се преди година тенденция за намаляване на броя на банковите депозити на гражданите. Според информацията на БНБ:

"В края на второто тримесечие на 2022 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 8.877 млн., като намалява на годишна база с 3.6%. Размерът на тези депозити в края на юни 2022 г. нараства на годишна база с 6% и достига 67.640 млрд. лева. В края на юни 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.7%, а размерът им нараства с 1.1%. Към края на юни 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17.9%".

ОББ, KBC Банк и Пощенска банка премахват таксите за съхранение на големи депозити

Три банки отменят отрицателните лихви по депозити

Промяната важи за физически и юридически лица

Само преди шест месеца

- в началото на 2022-а, свиването на броя на депозитите на населението на годишна база бе 3%, а ръстът на общата сума по тях бе 9 процента. С други думи все по голям брой депозити на гражданите се изтеглят от банките, а общата сума на спестяванията на населението расте все по-бавно.

Разбира се всичко това е резултат от инфлационните процеси в страната, които намаляват доходите на населението като цяло и принуждават хората с най-ниски възнаграждения да ползват част или всичките си спестявания, за да покриват текущите си разходи. Този извод се налага от движението по групите депозити и като брой и като суми по тях. От данните на БНБ се вижда, че целия спад в броя на депозитите на гражданите идва от групите на най-ниските като размер депозити. Лошото е че тази група с течение на времето продължава да се разширява, което показва, че все повече социални групи като доходи попадат в ситуация на недостиг на текущите им приходи и са принудени да харчат спестяванията си за покриване на насъщните си разходи. Докато преди година в групата на намаляващите и като брой и като суми са попадали депозитите до 2500 лева, то в началото на 2022-а към тях трайно се присъединява и групата на спестяванията до 5000 лева. А сега - към полугодието на 2022-а в състава на намаляващите спестявания на гражданите влизат и депозитите до 10 хил. лева. При това за групата от 5000 до 10 хил. лева спадовете на броя и на сумите по депозитите е над 3% годишно.

Банковият депозит срещу останалите активи: Как да съхраним средствата си при очакван ръст на инфлацията

Банковият депозит срещу останалите активи: Как да съхраним средствата си при очакван ръст на инфлацията

Този иновативен банков продукт може да ви помогне за съхраняването на стойността в настоящата криза и след нея

Няма да е изненада, ако данните за септември покажат, че към минусовия списък се присъединят и депозитите на населението със суми по тях между 10 хил. и 20 хил. лева. Вече няколко поредни тримесечия ръста на бройката и на сумите по тези спестявания бързо намалява, Докато в началото на 2022-а той е бил 4.5% - 4.9%, сега в средата на годината е 1% - 1.4 процента. А тази група депозити е един от трите стълба на спестяванията на населението в банките и сериозен източник за тяхната ликвидност. Според данните на БНБ за юни 2022-а в тази група депозити са съсредоточени 9.07 млрд. лева, което формира 13.4% от всички средства, които банките са привлекли от гражданите. С по-големи дялове - съответно 17.9% и 17%, са депозитите между 50 хил. и 100 хил. лева и между 100 хил. и 200 хил. лева. Техния годишен ръст и като бройка и като обща сума по тях все още е двуцифрен, но и при него се забелязва охлаждане в сравнение с началото на годината. Така например, ако 2022-а групата на депозитите от 50 хил. до 100 хил. е започнала с отчитане на годишен ръст от 14.1% - за бройката и 13.8% - за общата сума, сега тези ръстове са съответно - 11.1% и 11.5% годишно. Всъщност този спад на ръстовете се отнася за всички групи на големи депозити, но все пак там има ръстове, за разлика от малките.

Три банки вдигнаха лихвите по депозитите

Три банки вдигнаха лихвите по депозитите

Възможно ли е влогът да носи доходност над 0%?

При депозитите над 1 млн. лева има разбира се спад, но той едва ли обясним с обедняване на собствениците им. По скоро става дума за пренасочване на средства от носещите загуба спестявания към доходоносни инвестиции. Всъщност това поведение при милионерите в банкови депозити не е новост, то се появи също в началото на годината и се движи със сравнително устойчива скорост - средно от по 10% спад на тримесечие на годишна база. В края на юни 2022-а в банковата система има 1 042 броя депозита на граждани със суми по всеки един от тях над 1 млн. лева, като в тези депозити общия размер на спестените пари е 2.78 млрд. лева. Година по рано тези депозити са били 1 150 броя със над 3.05 млрд. лева по тях.