Изследване на Асоциацията "Прозрачност без граници регистрира висока степен на потенциална готовност сред служителите в държавната администрация за откритост и активен диалог с медиите.

С най-висока подкрепа се ползва подготовката и провеждането на разяснителни и информационни кампании в партньорство с медиите (84%).

На второ място по степен на одобрение се нарежда възможността публично достояние чрез медиите да стават не само взетите решения, но и водените по тях дебати (83%).

Тези резултати показват качествено новото разбиране на самата администрация за естеството на работата й - осъзнава се необходимостта от повече прозрачност на процесите.

Принципите на откритост и прозрачност в дейността на администрацията получават изключително високи нива на подкрепа (80%). Част от тази прозрачност в работата на администрацията, би могла според участниците в запитването, да се реализира именно чрез медиите.

Наблюдават се някои положителни нагласи относно прозрачността на конкурсите и назначенията в държавната администрация. 69% от анкетираните смятат, че са налице необходимите условия за гарантирането на прозрачност в тази област, а едва 5% дават категорично отрицателен отговор. Най-скептични по отношение на прозрачността на конкурсите и назначенията са служителите от централната администрация.

Сред служителите в държавната администрация категорично доминира разбирането, че най-същественият критерий за оценка на прозрачността в тяхната дейност е позитивната промяна в общественото мнение (75%), което в голямата си степен се извършва чрез медиите.