В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление за намерението на Фрапорт АГ Франкфурт Еърпорт Сървисиз Уърлдуайд и "БМ Стар" (предприятие, контролирано от "Бон Марин" АД) да осъществят операция, изразяваща се в сключването на концесионен договор от страна на съвместното им предприятие "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД за гражданските летища за обществено ползване във Варна и Бургас.

Искането е КЗК да извърши оценка на операцията и да се произнесе с решение.

Всяко заинтересувано лице може да изрази своето писмено становище в срок до 18 септември относно планираната сделка и въздействието, което нотифицираната пред КЗК концентрация ще окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар на територията на Р България, съобщават от пресцентъра на КЗК.

Становището следва да бъде подкрепено със съответни доказателства.