Съгласно доклада на германския OilWorld глобалният добив от рапично семе през 2012/13 ще нарасне с 2,7% и ще възлезе на 62,05 млн. тона, което е исторически рекорд. Търговците коментират, че тази оценка е с 1,3% по-висока от данните отпреди един месец, пише в коментара си farmer.bg.

Прогнозата за реколтата от рапица в ЕС отговаря на миналогодишното равнище от около 19,25 млн.тона. В Украйна добивът се оценява на около 1,3 млн. тона, а в Русия - 1, 04 млн. тона (1,4 млн. т и 1,05 млн.т съответно през 2011/12 г.). Прави впечатление обаче рязкото увеличение на прогнозата за индийската реколта - до 7,2 млн. т, а това е с 24 на сто повече, в сравнение с предходната година. В Австралия също се очертава много добър резултат - 3,7 млн. тона, с 9-10 на сто над нивото от миналата година.

Глобалният износ на рапично семе през първата половина на настоящата стопанска година се очаква да възлезе на 5.58 млн. тона, което е под равнището регистрирано през същия период на м. г. (6,690 милиона тона). На първо място, това се дължи на значителното намаляване на износа от Канада.

Новата прогноза на OilWorld за световното производство на слънчоглед също е малко по-благоприятно в сравнение с мартенския доклад и предвижда световният добив от маслодайната култура да възлезе на 36,3 млн.т., което се покрива и с априлската прогноза (11.04.) на Министерството на земеделието на САЩ.

Въпреки лекото подобрение на прогнозните цифри, това равнище на производство остава с 4 млн. тона по-малко в сравнение с благоприятната 20111/12 година. Спадът в световното производство е заради по-слабите реколти в ЕС, Русия и Украйна - 6,95 млн.т; 7,96 млн. т и 9,00 млн.т съответно, в сравнение с 8,29 млн. тона; 9,63 млн.т и 10,5 млн.т през 2011/12 г. (по данни на USDA).

Световното производство на слънчогледово масло ще бъде около 13,84 млн. т., което е също малко над предишната прогноза (13,75 млн.т) , но е доста под нивото от предходния сезон (15,10 млн.т).

Положението при палмовото масло е по-различно. През настоящия сезон се очаква то да достигне безпрецедентно високо ниво - 55.700 млн. т (по данни на OilWorld) , от които в Индонезия - 27,90 млн. тона и в Малайзия - 19,70 млн.т (26,2 млн. т и 18,2 млн.т - 2011/12 г.)

Основната характеристика на настоящия сезон 2012/13 г. е запазване на тенденцията за увеличение на дела на палмовото масло в световния износ на растителни масла - 57,6%, срещу 56,1% за предходната година. Анализаторите акцентират, че в условията на ограничено предлагане на маслодайните семена на световния пазар тенденцията за ръст на търсене на палмово масло ще продължава да се засилва.