Цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2010 г. нараства с цели 27.2% спрямо същото тримесечие на 2009 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Сериозно покачване има при растениевъдството - 32.6%, а в животновъдството - с 10.9 процента.

Отчетени са по-високи цени на меката пшеница - с 46.2%, царевицата - с 49.7%, слънчогледа - със 77.8%, ябълките - с 20.2%, гроздето - с 37.9%, свинете - с 8.1%, и кравето мляко - с 26.9%, показват данните на НСИ.

При зърнените култури има увеличение от 40.8%, техническите култури - с 42.8%, плодовете - с 31.3%, живите животни - с 4.8%, и животинските продукти - със 17.4%.

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за четвъртото тримесечие на 2010 г., е с 3.8% над равнището на същото тримесечие на 2009 година. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 1.7%, електроенергията - с 3.4%, препаратите за растителна защита - с 0.5%, ветеринарномедицинските продукти - с 1.6%, и фуражите - с 11.9%. През периода е отчетено намаление само на цените на минералните торове с 3.1 процента, съобщиха от НСИ.