Ръстът на цените на жилищата у нас през четвъртото тримесечие на 2023 г. е малко над 10%. По този показател само Пошла е преди нас с ръст на жилищните цени от 13%. Хърватия гони България с 9,5% увеличение на цените на имотите за периода. Това показват данни на европейската статистическа служба Eurostat.

Най-големият спад за четвъртото тримесечие е регистриран в Люксембург (-14,4%), следван от Германия (-7,1%) и Финландия (-4,4%).

Междувременно цените на жилищата в еврозоната са паднали с 1,1% през четвъртото тримесечие на 2023 г. За посочения период цените на имотите са се повишили с 0,2% в ЕС в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

През третото тримесечие на 2023 г. цените на жилищата са паднали съответно с 2,2% и 1,1% в еврозоната и ЕС.

Осем от държавите членки, за които има данни показват намаление на цените на жилищата за година, а при осемнадесет има увеличение.

Проблемът в най-богатата страна в Европа

И през третото тримесечие Люксембург отчете най-голям спад на цените на жилищата от всички държави членки на ЕС. Там цените на имотите се понижиха с 6,3% през третото тримесечие в сравнение с второто тримесечие на 2023-а. И във Финландия ситуацията беше подобна - страната стана свидетел на спад от 2,7%, а Германия отчетеният спад - 1,4% за същия период.

Промяна спрямо предходното тримесечие (%)

Промяна в сравнение със същото тримесечие на предходната година (%)

Q1

2023

Q2

2023

Q3

2023

Q4

2023

Q1

2023

Q2

2023

Q3

2023

Q4

2023

еврозона

-0.9

0.2

0.2

-0.7

0.4

-1.6

-2.2

-1.1

ЕС

-0.7

0.5

0.7

-0.3

0.8

-1.0

-1.1

0.2

Белгия

0.2

-0.1

1.0

2.2

3.7

1.9

0.9

3.4

България

1.6

4.3

2.7

1.2

9.5

10.7

9.2

10.1

Чехия

-1.3

-0.4

0.3

0.3

0.9

-2.9

-3.5

-1.0

Дания

0.7

2.7

1.5

-2.3

-7.9

-6.6

-1.8

2.5

Германия

-2.9

-1.2

-1.3

-2.0

-6.8

-9.6

-10.1

-7.1

Естония

0.0

3.8

-0.3

2.1

9.2

5.0

3.8

5.8

Ирландия

-0.7

-0.5

1.5

3.0

5.1

2.7

1.4

3.2

Гърция

-

-

-

-

-

-

-

-

Испания

0.7

2.1

2.5

-1.0

3.5

3.7

4.5

4.3

Франция

-0.9

-0.5

0.4

-2.7

2.9

0.7

-1.6

-3.6

Хърватия

2.0

3.5

0.3

3.4

14.0

13.7

10.9

9.5

Италия

0.0

1.9

-0.1

0.0

1.0

0.6

1.7

1.8

Кипър

1.9

-0.1

0.5

-0.6

6.1

3.6

0.6

1.6

Латвия

-0.1

4.9

-1.1

-2.5

5.9

5.4

3.0

1.0

Литва

1.8

2.4

2.4

1.5

13.1

9.4

8.7

8.3

Люксембург

-4.3

-2.2

-6.6

-2.1

-1.7

-5.9

-13.9

-14.4

Унгария

3.4

0.8

0.9

-1.8

10.7

5.6

3.3

3.3

Малта

1.1

1.5

1.2

1.5

6.6

4.5

4.6

5.4

Нидерландия

-1.5

-1.2

1.1

1.8

0.1

-4.1

-3.7

0.1

Австрия

-1.2

0.2

-0.2

-0.6

-0.2

-2.8

-5.4

-1.8

Полша

-0.1

3.2

4.5

4.8

5.8

7.0

9.3

13.0

Португалия

1.3

3.1

1.8

1.3

8.7

8.7

7.6

7.8

Румъния

-0.4

-0.8

3.4

1.5

4.6

0.1

4.8

3.7

Словения

1.6

1.9

0.7

2.4

8.8

7.4

5.7

6.8

Словакия

0.0

-3.9

0.8

2.1

7.6

-1.9

-3.8

-1.1

Финландия

-1.9

0.9

-2.9

-0.6

-5.1

-5.6

-7.2

-4.4

Швеция

-0.8

0.6

-0.4

-2.3

-6.9

-6.8

-4.2

-2.9

Исландия

-0.3

2.5

-0.9

2.5

15.8

10.1

2.7

3.8

Норвегия

3.1

2.3

-2.2

-1.1

1.7

1.9

-0.5

2.1

Щвейцария

-1.2

1.2

0.2

1.1

3.9

2.4

1.3

1.3

Упадъкът в Германия

Може и да е трудно да си го представим, но през последните месеци сектора на недвижимите имоти в най-голямата икономика в Европа е в упадък. Цените на жилищните имоти в Германия като цяло са спаднали с 8,4% през 2023 г., спрямо година по-рано.

Спадът на цените на жилищата е най-големият, откакто германската статистическа служба следи данните през 2000 г. Нещо по-повече - може да се твърди, че това е най-голямата имотна криза в страната от десетилетия. Това беше и първият годишен спад от 2007 г.

Гърция

Данни за южната ни съседка в евростат не са посочени, но според данни на централната банка на страната Bank of Greece цените на апартаментите в Гърция са се повишили с 13,4% през 2023 г. Освен че ръстът продължава, той е и по-значителен от миналогодишния, като през 2022 г. той е бил от 11,9%. Ако съдим по тези цифри, ръстът надминава този на жилищата у нас. 

Цените през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същото за 2022 г. са се вдигнали с 11% за по-новите апартаменти (построени преди по-малко от пет години) и с 12,4% за по-старите.

Новата реалност на жилищния пазар в Гърция

Новата реалност на жилищния пазар в Гърция

В големите градове като Солун и Атина нивата на собственост върху жилища са доста ниски

Преди десетилетие

Ако погледнем от дистанцията на времето, данните на европейската статистика сочат, че цените на жилищата са се увеличили над два пъти в Естония, Унгария, Литва, Латвия, Чехия, Австрия и Люксембург от 2010 г. Между 2010 г. и четвъртото тримесечие на 2023 г. цените на жилищата са се увеличили с 48%, а наемите с 23% в ЕС.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 г. с това на 2010 г.цените на жилищата се увеличават над два пъти в страните:

  • Естония (217%)
  • Унгария (185%)
  • Литва (162%)
  • Латвия (135%)
  • Чехия (123%)
  • Австрия (111%)
  • Люксембург (102%)

Спад се наблюдава в Италия (-8%) и Кипър (-3%).

Секторите в Германия, в които най-много фирми са в несъстоятелност

Секторите в Германия, в които най-много фирми са в несъстоятелност

Според данните несъстоятелността през втората половина на 2023 г. се доближава или надвишава нивото от 2019 г.,

Наемите са се повишили в 26 страни от ЕС, като най-голям е ръстът в Естония (207%), Литва (172%) и Ирландия (102%). Единственото намаление на цените на наемите е регистрирано в Гърция (-19%).