Нова икономическа реалност идва на гръцкия жилищен пазар на фона на продължителната финансова криза. Доста голяма част от жилищния фонд в страната вече е собственост на институционални или чуждестранни инвеститори. Тази тенденция е показва в данните на статистиката, които показват спад от 11,3% в нивата на собственост върху жилища от 2005 г. до 2021 г.

Според данни на Гръцкия статистически институт (ELSTAT) и Евростат процентът на собственост на жилища в Гърция през 2021 г. е бил 73,3%, което леко надвишава средното за Европейския съюз от 70%. За сравнение, през 2005 г. страната се похвали с нива на собственост от 84,6%.

Според експерти от сектора на имотите в големите градове като Солун и Атина нивата на собственост върху жилища са дори по-ниски, вариращи около 60-65%. Така постоянно се търсят имоти под наем.

Гърция изпревари България по ръст на цените на жилищата

Гърция изпревари България по ръст на цените на жилищата

Цените на апартаментите в Гърция са се повишили с 13,4% през 2023 г.

По думите на президента на Асоциацията на брокерите на имоти Атина-Атика Лефтерис Потамианос по време на икономическата криза много собственици на имоти са принудени да продадат домовете си, за да уредят дългове и други задължения. Някои от тези хора са се насочили към наемане, други се връщат в семейните си домове, а някои, особено по-млади хора напускат страната, разказва той през в. Kathimerini.

Според данни на Евростат още през 2010 г., в началото на кризата 30,9% от гърците са живели в домакинства, които не са били в състояние да изпълняват постоянно финансовите си задължения, включително жилищни заеми, наеми или сметки за комунални услуги.

Почти един на трима гърци е изправен пред предизвикателството да се справи с особено трудна финансова ситуация, заради постоянни неплатени дългове. За целия ЕС през 2010 г. този процент не надвишава 12,4%.

Ситуацията се влоши през 2015 г., достигайки своя връх, когато почти половината от гърците или 49,3% живееха в домакинства с неизплатени дългове, в сравнение с едва 11,8% в ЕС.

В същото време това беше период на повишена активност на пазара на недвижими имоти с многобройни продажби на жилища или други имоти - тенденция, отразена в спада на процента на собственост върху жилища от 77,2% през 2010 г. до 73,9% през 2016 г.

За пет години - или от 2005 г. до 2010 г., процентът на собственост върху жилища се намали от 84,6% на 77,2%.

Въз основа на данни от преброяването през 2011 г. близо 160 000 домакинства са се отказали от имотите си и са наели жилища или са се преместили в чужбина.

С колко поскъпнаха жилищата в балканските страни и региона през последните години

С колко поскъпнаха жилищата в балканските страни и региона през последните години

Всички големи градове в северната ни съседка Румъния отбелязаха ръст на цените на жилищните имоти

Тази промяна в собствеността на имотите също промени фундаменталния характер на жилищния пазар в Гърция. Според президента на Асоциацията на брокерите "културният подход на много гърци към жилищата се е променил значително. Придобиването на дом вече не е единствената възможност."

Сега много млади хора съзнателно избират наем, имайки опит от първа ръка за предизвикателствата, пред които са изправени техните родители с имоти. Освен това невъзможността на много семейства да помогнат финансово на децата си при закупуването на жилища, допълнително обяснява продължаващия спад в собствеността на жилища.

Според данни на ELSTAT Гърция има един от най-високите дялове на млади хора на възраст 18-34 години, живеещи с родителите си. През 2008 г. този процент е бил 58,4%, и е нараснал до 69,4% до 2019 г.

Процентът на собствениците на жилища сред младите хора на възраст 25-34 години в стената падна от близо 25% през 2005 г. до едва 11% през 2018 г. по данни на Евростат.

Решаването на проблема с достъпните жилища остава дългогодишно предизвикателство в Гърция.