Членовете на кабинета одобриха предложението за създаването на Фонд за органите на местното самоуправление в България, съобщиха от пресцентъра на МС.

За финансирането на проекта ще бъде издадена държавна гаранция през 2007 г.

Средствата ще бъдат от Европейската банка за възстановяване и развитие и други търговски банки.

Стойността е 40 млн. евро.

Целта на специалния фонд е да обезпечи необходимите финансови средства за общините, свързани с подготовката на проекти, осигуряване на необходимото кофинансиране, при необходимост осигуряване на необходимите парични потоци в процеса на изпълнение на проектите до получаване на средствата от европейските фондове и т. н.