Въвеждането на дългоочакваната система бонус-малус по задължителната застраховка "Гражданска отговорност на МПС" почти сигурно няма да стане факт и през тази година, става ясно от съобщение на Комисията за финансов надзор (КФН).

Консултантът "Ърнст енд Янг" е представил окончателния си доклад по въвеждането на практиката с няколко месеца закъснение - по първоначални обявления той трябваше да бъде готов през март т.г.

Компанията е разработила 11 възможни сценария за системата, като е предложила голям брой фактори, които да бъдат взети предвид при нейното изграждане. "Въпрос на преценка по целесъобразност е кой от предложените сценарии за система бонус-малус да бъде избран", казват от КФН.

Поради изключително големия брой предложени варианти Комисията за финансов надзор (КФН) смята, че в момента не е възможно да се пристъпи към обществено обсъждане на проект на нормативен акт, а докладът на "Ърнст енд Янг" е изпратен за мнение до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на вътрешните работи.

Предварителните очаквания са, че на всяко от двете ведомства ще бъде необходим поне един месец, за да проведат своите консултации и да посочат най-подходящия според тях вариант.

След като двете министерства заедно с КФН изразят своите предпочитания, ще се пристъпи към разработване на проект на наредба и нейното обществено обсъждане. Наредбата, която ще въведе системата бонус-малус в България, ще бъде приета съвместно от КФН, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи, като общественото ѝ обсъждане ще бъде инициирано през месец септември тази година.

Бонус-малус системата предвижда шофьорите без нарушения да плащат по-малка премия по вноските за "Гражданска отговорност", а тези, които често нарушават правилата - повече.