През 2022 година най-големият ритейлър у нас - Kaufland България, е създал добавена стойност в българската икономика за над 1,63 милиарда лева. Това става ясно от доклад за нетната оценка на въздействието на компанията върху природния, социалния и икономическия капитал у нас през 2022 година, оповестени публично от изпълнителния директор на търговската верига Иван Чернев.

Иван Чернев - изп.-дир. на Kaufland България

Източник: Kaufland България

Иван Чернев - изп.-дир. на Kaufland България

"Едно работно място в Kaufland България поддържа над 5 други в българската икономика. Компанията е търговски център, даващ възможност за развитие на редица други бизнеси под покрива на магазините ни", подчерта Иван Чернев.

  • One Stop Shopping концепцията и подкрепата на други бизнеси създава добавена стойност от 23,5 милиона лева за българската икономика.
  • Преките емисии на Kaufland България са спаднали с 45% спрямо 2019 година.
Kaufland България открива два нови хипермаркета в София след инвестиция от 90 милиона лева

Kaufland България открива два нови хипермаркета в София след инвестиция от 90 милиона лева

Компанията разкрива още 140 работни места

Kaufland България пряко създава с близо 25% повече стойност за обществото, отколкото за самата компания - нетна печалба спрямо заплати за служители и заплатени данъци и такси към държавата.

Снимка 637999

Източник: Kaufland България

Докладът

Докладът изследва какво е цялостното нетно въздействие от дейността на компанията у нас. Това означава, че проследява както позитивните, така и негативните въздействия от дейността на най-голямата търговска верига.

Обхватът на изследването включва както преките въздействия на ритейлъра, така и въздействията на търговците, които се помещават под покривите на хипермаркетите на Kaufland - т. нар. концесионери, непреките въздействия на доставчиците, допълнителните въздействия на доставчиците на доставчиците на компанията и предизвиканите въздействия от харченето на заплатите на служителите на Kaufland и на всички доставчици и производители по веригата на доставките.

"Kaufland e пример за компания, която продължава да инвестира и да добавя стойност към основната си дейност. От експанзия и откриване на нови магазини и нови работни места, до въвеждане на "зелени" иновации като системата за разделно събиране на опаковки и използване на 100% "зелена" енергия", заяви Мориц Зайлер, който е ръководител на икономическия отдел на Посолството на Германия в България.

В събитието на компанията се включиха още ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, икономическият анализатор Кузман Илиев и Боян Рашев, управляващ партньор на denkstatt България - консултантската компания, изготвила доклада.

Боян Рашев подчерта открития подход на Kaufland да публикува подобен бизнес анализ.

"Kaufland е единствената българска фирма, която e толкова смела да коментира и негативното си въздействие. За да може един бизнес да адресира позитивните си въздействия, но и негативните, трябва да ги измери", коментира експертът.

Икономистът Кузман Илиев рамкира сложната икономическа и геополитическа ситуация в цял свят и на този фон определи усилията на бизнеса да добавя стойност към икономическата си дейност като изключително предизвикателство в бързо трансформиращата се среда.

"Нашият общ проект Kaufland Бизнес Академия е пример за добавената стойност към образованието и конкретно за студентите на УНСС, които чрез участието си в нея имат възможност да се докоснат до реална бизнес среда, да провеждат стажове в компанията и дори да намерят своето първо работно място", заяви от своя страна проф. Димитър Димитров - ректор на УНСС.

Положителната стойност, която Kaufland създава, е близо 4 пъти по-висока от стойността на отрицателните екологични въздействия от дейността на компанията.

Големият дял на положителните въздействия се дължи на собствената дейност на компанията и тази на нейните основни доставчици, докато негативните въздействия са основно резултат от дейности в секторите на земеделието, транспорта и енергетиката, коментират от компанията.

70% от потребителите очакват, че в Kaufland могат да си купят всичко

От хляб до лекартва: Какви са очакванията на 70% от потребителите към най-големия ритейлър у нас

По данни на Nielsen IQ големите хипермаркети се наложиха като предпочитано място за пазаруване