Месечният финансов резултат на корпоративния сектор в Русия започна стабилно да намалява от юни 2022 г., когато падна с 31% на годишна база. През юли имаше спад с 15%, през август - с 16%, а през септември компаниите като цяло изобщо нямаха печалба (общата загуба на компаниите надвиши общата печалба със 728 милиарда рубли). Докато за първите два месеца на 2022 г. (януари-февруари), нетната печалба на руския бизнес беше с 66% по-висока в сравнение с показателя за предходната година.

През октомври отрицателен финансов резултат на печалбите и загубите е регистриран в няколко индустрии, показват изчисленията на РБК, на основата на данни от Росстат (Руската статистическа служба). В търговията "на едро" (с изключение на автомобили и мотоциклети) загубата възлиза на 125 милиарда рубли (при печалба от 489 милиарда през октомври 2021 г.), при търговията "на дребно" обаче, има печалба през октомври и то по-висока от миналогодишната - 79 милиарда рубли, при 13 млрд. година по-рано.

В областта на хотелиерството и заведенията за обществено хранене загубата през октомври възлиза на 2,1 милиарда рубли.

Компаниите в преработващата промишленост през октомври имат обща печалба от 707,6 млрд. рубли, но тя е намаляла с 14,7% спрямо октомври миналата година. При селското стопанство като цяло печалбата е 51 милиарда рубли, т.е. наполовина от тази за същия месец на миналата година.

В Русия масово закриват кафенета и ресторанти

В Русия масово закриват кафенета и ресторанти

Особено потърпевши са по-малките заведения

Според резултатите от десетте месеца (януари-октомври) Росстат регистрира намаление на нетната печалба на руските фирми като цяло - с 8,1% на годишна база до 21,8 трилиона рубли.

Най-много намаляват печалбите на организациите за водоснабдяване, събиране и сметоизвозване (с 22%), както и на фирмите в областта на рибарството (с 25,6%). Петролните и газовите компании са намалили печалбите си с 19,4% спрямо нивото от миналата година - до 2,3 трилиона рубли.

Нетна загуба за 10-те месеца на годината имат компаниите в областта на преноса на пара и гореща вода и климатизацията (минус 29,8 милиарда рубли), пощенските услуги и куриерската дейност (минус 27,6 милиарда рубли).

Спадът на печалбите в редица индустрии, включително добива на полезни изкопаеми, анализаторите на SberCIB още през август свързаха, наред с други неща, "с оттеглянето на чуждестранни партньори от съвместни проекти и санкционните ограничения, наложени на високотехнологичните сектори".

Все пак, няколко индустрии показаха високи темпове на растеж на финансовите резултати през януари-октомври на годишна база. Сред тях са строителството (ръст от 2,4 пъти), товарният железопътен транспорт (2 пъти). Общо 41,3 хиляди фирми са на печалба за 10-те месеца, като общият й размер достига 26,87 трилиона рубли, което е с 4,4% повече от стойността на печалбата на тези фирми за съответния период на предходната година, посочват още от Росстат.

В Русия останаха едва 14 автомобилни марки, от 60 преди година

В Русия останаха едва 14 автомобилни марки, от 60 преди година

Три от въпросните марки са руски, останалите са китайски