Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство за установяване на евентуална злоупотреба с господстващо положение от страна на "Тир Паркинг Русе" ООД. Търговското дружество е спечелило проведен от Община Русе конкурс за учредяване на възмездно, срочно право на строеж за изграждане на "Буферен паркинг" в Русе върху имоти, представляващи частна общинска собственост.

Антимонополният регулатор мотивира тази стъпка с редица, постъпили сигнали, в които се повдигат въпроси, свързани с организацията на движението и престоя на тежкотоварни автомобили в района на Русе и ГКПП "Дунав мост".

Според сигнал на Влад Георге, член на Европейския Парламент от Румъния при излизане от България през ГКПП "Дунав мост" румънските превозвачи са принуждавани да преминават през територията на частен паркинг, за което им се начислява паркинг такса в размер на 50 лева и само при това условие получават достъп до граничния пункт. Същевременно с това входната такса за достъп до паркинга, която се заплаща от българските превозвачи, е в размер на 15 лева.

Друг сигнал - от "Национален съюз на пътните превозвачи от Румъния", обединяващ повече от 16 000 румънски превозвачи, насочва вниманието на Комисията към същия проблем. В сигнала се излагат твърдения, че практиката по неравноправно третиране на румънските превозвачи не е преустановена и към момента и същата води до де факто блокиране на румънските камиони на границата в някои случаи за периоди с продължителност до 7 дни.

Посочва се още, че от лятото на 2023 г. от всички водачи, желаещи да преминат през граничния пункт се изисква да регистрират превозното средство в система, наречена "виртуална опашка", като условие да получат достъп до граничния пункт. Въпросната информационна система се притежава и контролира от "Тир паркинг Русе" ООД - частен оператор, стопанисващ т. нар. "буферен паркинг", намиращ се непосредствено преди зоната на граничния пункт и прилагащ дискриминационни тарифи за влизане и престой в зависимост от държавата, в която е регистрирано превозното средство. На следващо място, независимо че влизането и престоят на частния паркинг не са задължителни за превозвачите, в случай че превозвачът изчаква на друг паркинг, той не бива информиран за поредността му на "виртуалната опашка" и разчита на това да получи обаждане по телефона от служител на "Тир Паркинг Русе" ООД, което в крайна сметка не се случва, пише в сигнала.

Брюксел отпуска €7 милиона за "Дунав мост" 3 - кога ще е готов

Брюксел отпуска €7 милиона за "Дунав мост" 3 - кога ще е готов

Дължината на моста ще бъде 2 км и ще свързва градовете Русе и Гюргево

От самото дружество, стопанисващо паркинга посочили пред КЗК, че предоставят на клиентите си услуги по престой на тежкотоварни ППС на територията на обекта, както и бани, тоалетни, охрана, видеонаблюдение, ресторант, супермаркет и др. услуги, свързани с престоя на камионите. Цената на основната услуга по паркиране е в размер на 50 лв. без ДДС за еднократно посещение на обекта. При сключен с дружеството договор, клиентите ползват отстъпки в зависимост от броя на посещенията, времетраенето на престоя и използваните услуги на годишна база.

Що се отнася до информационната система от "Тир Паркинг Русе" ООД твърдят, че тя е изградена и патентована изцяло от дружеството, като част от ангажиментите му по участието му в конкурсната процедура на Община Русе.

Пълният текст на решението за образуване на производство № КЗК/236/2024  може да бъде намерен в публичния електронен регистър на КЗК.

Основният ремонт на "Дунав мост" при Русе ще струва на държавата около 40 млн.лв

Избраха изпълнител за ремонта на "Дунав мост" с оферта за близо 40 милиона лева

"ГБС - Инфраструктурно строителство" и "Пътинженеринг" спечелиха поръчката