Cognyte е глобален лидер в сферата на разследващия анализ, разработващ широко портфолио от продукти, които имат за цел да подпомагат извличането на информация от наличните данни на разследващите организации. По този начин се ускоряват разследванията и се създава възможност да са винаги крачка напред пред терористи и престъпници.

Ето защо ролята на DevOps инженера в Cognyte е още по-важна, особено когато говорим за елиминиране на неефективности в процесите на разработка на софтуер или пък за опростяване на сложни проекти, което неимоверно намалява времето за изпълнение.

Важен специалист с много задачи

Днес DevOps е много повече от популярен ИТ термин, това е по-скоро философия за разработване на софтуерна архитектура. Ролята на DevOps инженера е пресечната точка между разработката, инфраструктурата и автоматизиране на оперативните процеси. Той действа като координатор между различните специализирани софтуерни екипи. DevOps инженерът носи повече от една шапка и обикновено се справя с различни задачи. Сред тях са автоматизиране, изграждане на инфраструктура и доставяне на код от разработчика до средата на клиента.

Неговите действия са мост между три елемента: хора, процеси и продукти.

"Резултатите от работата на DevOps инженера са особено забележими, независимо от домейна, в който се прилага - било то в банкиране, киберсигурност, автомобилостроене или друго. В Cognytе, в качеството си на DevOps инженер, аз чувствам ролята си още по-специална и възнаграждаваща. Бих могъл да я определя като мисия, с полезна крайна цел, защото работата ми е посветена на разработката на софтуер, който допринася за глобалната сигурност и прави света по-безопасно място. Вдъхновяващо е да знам, че това е благодарение на технологиите, които аз и колегите ми разработваме", споделя Димитър Атанасов, DevOps Team leader в екипа на Cognyte България.

Снимка 612046

Източник: Цветелина Делийска

Ежедневието на DevOps инженерите от Cognyte е изпълнено с разнообразие и динамика поради сложния домейн и предизвикателствата, пред които са изправени клиентите. Рядко имат два еднакви дни, тъй като се справят с множество задачи от различни области.

Основните дейности са:

 • изграждане на Docker & Kubernetes инфраструктура за микроуслуги;
 • писане на инфраструктура като код;
 • разработване и подобряване на различни CI/CD процеси;
 • автоматизация;
 • изпълнение на задачи, свързани със SRE.

Освен това, като част от глобалния екип, DevOps инженерите на Cognyte имат постоянно взаимодействие с различни отдели, най-вече разработчици, системни интегратори, системни инженери, специалисти по качество, архитекти, продуктови специалисти и др.

Какви качества са нужни?

Профилът на идеалния кандидат за ролята на DevOps инженер е динамичен поради факта, че изискваната квалификация и познания непрекъснато се развиват и променят. Необходимите технически умения са разнообразни и всеобхватни и се налага и те да се развиват своевременно и успоредно с напредването на технологиите.

Като цяло, кандидатът за такава позиция трябва да има познания по възможно най-много технологии, свързани с DevOps. Той би следвало да бъде наясно с:

 • Jenkins;
 • TeamCity;
 • GitlabCI;
 • Azure DevOps;
 • Bash;
 • Shell;
 • PowerShell;
 • Ansible;
 • Chef;
 • Puppet;
 • Docker;
 • Containerd;
 • Kubernetes;
 • Rancher;
 • Bash;
 • Python;
 • Java.

С такъв широк набор от умения, профилът на DevOps инженера не е продукт на естествен талант, а е съвкупност от придобити качества. То е резултат от професионална еволюция, базирана на специфично кариерно развитие. Успешното комбиниране на технически и софтуерни умения у DevOps инженера обикновено се дължи на солиден първоначален опит в разработването на софтуер, а в последствие бива доразвито в посока областта на операциите.

Талантливите и опитни DevOps инженери, които искат да надграждат още повече себе си и кариерата си, трябва да умеят да поемат работа, която предлага смисъл отвъд обикновеното удовлетворение.

"В Cognyte имам възможността да вървя по страхотен път на професионално развитие и да се възползвам от специфична подкрепа, за да доразвия себе си до най-високо ниво. Освен ползите, свързани със самата професия, важно за мен е и това, че съм заобиколен от страхотни колеги - IT професионалисти, които работят в тясно сътрудничество, за да разработят успешния краен продукт. С колегите ми сме силен и сплотен екип, с осигурен достъп до най-новите технологии в нашата област на работа. Радваме се на удовлетворението да бъдем оценени и да допринасяме в подпомагането на организациите за сигурност да се справят бързо и успешно със заплахите и с разследванията, които ги съпътстват. Радост и удоволствие е, че продуктът, който създаваме и развиваме е със специфична мисия и цел, която е полезна за обществото и неговата сигурност", казва още Димитър.