Проблемът с замърсяването на въздуха се превърна в един от най-належащите през последните десетилетия. Международната общност призна, че е необходимо да се положат големи усилия за намаляване на емисиите.

Важна стъпка в тази област беше Парижкото споразумение, което бе подписано от почти всички ръководители на най-големите икономики в света.

Но въпреки това на практика малко се прави, а емисиите на вредни газове в редица региони на света остават все още твърде високи.

Кои са 10-те държави, най-големите източници на емисии от въглероден диоксид (CO2) и метан.

10. Канада

Население: 36,7 милиона. БВП на глава от населението (2017 г. ): 44 018 долара.

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива (2017): 572,8 милиона тона. Промяна от 1992 г.: +22,2%. Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива на глава от населението - 15,6 метрични тона. Емисии на метан ( 2012 г.):106,8 милиона метрични тона.

Всички опити за намаляване на емисиите на CO2 са обезсилени от огромните субсидии, предоставени на въглищната, петролната и газова промишленост в странта.

Въпреки факта, че правителството на Канада декларира готовността си да изпълни задачите за намаляване на емисиите с 30% до 2030 г. съгласно Парижкото споразумение, експертите казват, че за страна, чиято икономика зависи от природните ресурси, това не е възможно.

Снимка 411985

Източник: EPA/БГНЕС

9. Южна Корея

Население: 51,5 милиона, БВП на глава от населението (2017 г.): 35 938 долара.

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива (2017): 616,1 милиона тона. Промяна от 1992 г.: +118,3%. Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива на глава от насеението -12,0 метрични тона. Емисии на метан: 32,6 милиона метрични тона.

Между 1992 г. и 2017 г. БВП на страната почти се утрои, а емисиите на CO2 почти се удвоиха.

Това се дължи на факта, че много автомобили се появиха по пътищата, а търсенето на електроенергия от домакинствата също се увеличи.

8. Саудитска Арабия

Население: 32,9 милиона, БВП на глава от населението (2017 г.): 48 986 долара.

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива (2017): 635,0 милиона тона. Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива на глава от населението - 19,3 метрични тона. Промяна от 1992 г.: +122,8%. Емисии на метан (2012 г. : 62,9 милиона метрични тона.

Между 1992 г. и 2017 г. населението на страната почти се е удвоило. Логичното следствие от този растеж беше увеличаването на производството на електроенергия и съответно емисиите на CO2.

В същото време Саудитска Арабия се смята за скептик по отношение на екологичните проблеми и екологията. Страната подписа Парижкото споразумение с уговорката, че това не трябва да пречи на развитието на нейната икономика.

Снимка 436590

Източник: iStock

7. Иран

Население 81,2 милиона, БВП на глава от населението (2017 г.): 18 993 долара.

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива (2017): 672,3 милиона тона. Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива на глава от населението - 8,3 метрични тона. Промяна от 1992 г.: +196,2%. Емисии на метан: 121,3 милиона метрични тона.

Иран притежава 16% от световните запаси от природен газ. Основните находища са разположени на шелфа на Персийския залив и в североизточната част на страната.

Населението на страната нараства, което естествено се съпровожда от увеличаване на производството на електроенергия и емисиите на CO2.

В същото време Иран беше една от първите държави, подписали Парижкото споразумение, съгласно което страните се ангажираха да намалят емисиите на CO2.

6. Германия

Население (2017 г.): 82,7 милиона, БВП на глава от населението (2017 г.): 45 446 долара.

Емисии на CO2 от изгарянето на изкопаеми горива (2017) : 799,4 милиона тона. Емисии на CO2 от изгарянето на изкопаеми горива на глава от населението: 9,7 метрични тона. Промяна от 1992 г.: -17,3%. Емисии на метан: 55,7 милиона тона.

Като световен лидер в редица индустриални и технологични сектори, третият най-голям износител и вносител на стоки в света , Германия е развита страна с много висок стандарт на живот.

Въпреки факта, че еколозите гарантират ползите от ядрената енергия, тъй като тя не произвежда вредни емисии, Германия прие стратегия за постепенно отдалечаване от ядрената енергия.

Атомните електроцентрали в страната се затварят и възобновяемите източници се превръщат в основните източници на производство на електроенергия.

Снимка 416225

Източник: iStock

5. Япония

Население: 126,8 милиона, БВП на глава от населението (2017 г.) : 39 011 долара.

Емисии на CO2 от изгарянето на изкопаеми горива (2017) - 1,205,1 милиона тона. Емисии на CO2 от изгарянето на изкопаеми горива на глава от населението: 9,5 метрични тона. Промяна от 1992. г.: +2,4%. Емисии на метан: 39 милиона метрични тона.

Япония има една от най-развитите икономики в света. По размер БВП е на 3-то място в света след САЩ и Китай.

Страната увеличава използването на възобновяеми енергийни източници, следователно от 2011 г. емисиите на CO2 намаляват.

4. Русия

Население: 144,5 милиона, БВП на глава от населението (2017 ): 24 790 долара.

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива (2017): 1692,8 милиона тона. Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива на глава от населението: 11,7 метрични тона. Промяна от 1992 г.: -15,1%. Емисии на метан: 545,8 милиона тона.

Експертите смятат, че високото ниво на емисии на CO2 в Русия е свързано с въгледобивната промишленост.

Въпреки това се отбелязва, че през последните години електроенергията на страната все повече зависи от природния газ, който се превърна в основен източник на производство на електроенергия.

Снимка 227205

Източник: EPA/БГНЕС

3. Индия

Население (2017 г.) 1,34 милиарда, БВП на глава от населението (2017 г.) - 6 514 долара.

Емисии на CO2 от изгарянето на изкопаеми горива (2017): 2,466,8 милиона тона. Емисии на CO2 от изгарянето на изкопаеми горива на глава от населението: 1,8 метрични тона. Промяна от 1992 г.: +253%. Емисии на метан: 636,4 милиона метрични тона.

През последните две десетилетия индийската икономика има стабилен растеж, обаче, при сравняване на различни социални групи, географски региони и в селските и градските райони икономическият растеж не е еднакъв.

Основната причина за високото ниво на емисии на CO2 в страната се нарича въгледобив.

2. САЩ

Население: 325,1 милиона, БВП на глава от населението (2017 г.): 54 471 долара.

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива (2017): 5.269.5 милиона тона. Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива на глава от населението: 16.2 метрични тона. Промяна от 1992 г.: +1,8%. Емисии на метан: 499,8 милиона метрични тона.

Промишлеността в САЩ има високо ниво на териториална концентрация. Представени са всички съществуващи отрасли. Общата закономерност на текущите промени се състои в забележимо намаляване на дела на суровинните индустрии и селското стопанство в икономиката.

Снимка 211712

Източник: БГНЕС

1. Китай

Население: 1,4 милиарда. БВП на глава от населението (2017 г.): 15 309 долара

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива (2017) : 9,838,8 милиона тона. Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива на глава от населението (2017): 7,1 метрични тона. Промяна от 1992-а: +270,3%. Емисии на метан: 1,752.3 милиона метрични тона.

Китай водеща страна в света в много области на добива (въглища, желязо, манган, олово-цинк , сурма и волфрамови руди, както и дърва) и в значителни мащаби извлича и други минерали (нефт, газ, руди редкоземни метали, уран).

Китай е най-големият производител в света на огромното мнозинство от индустриални продукти.