През последното десетилетие облачните услуги предизвикаха вълна от интерес в технологичната сфера и съответно бяха сред ключовите обекти на нови разработки. Иновациите в тази областта отвориха нови хоризонти пред компаниите, за да могат те да оптимизират дейностите си в дигиталната среда и да насочат повече ресурси към основния си бизнес.

Днес SAP е сред водещите доставчици на облачни решения, а голям принос за извоюването на тази позиция има екипът на компанията у нас, който работи в развойния център SAP Labs България.

Българският офис на европейската група има ключова роля още в първите стъпки при изграждането на облачната ѝ платформа, а към днешна дата от София се извършва целия спектър от дейности, свързани с предоставянето и оперирането на облачните услуги за клиенти в световен мащаб.

От идея до бизнес за $150 милиарда

Тази малка революция в технологичната индустрия започва преди около 10 години, за да се превърне в един от най-бързо развиващите се сегменти в сектора и пазар, оценяван на 150 милиарда долара (по данни на Synergy Research Group и Statista).

Христо Събев е старши мениджър в SAP Labs България и ръководи отдела за разработка на основните функционалности на облачната платформа в развойния център. В професионалните му интереси попадат мениджмънт, мотивация, коучинг, комуникационни умения, а също и чисто технически теми като разпределени системи, кибер сигурност, проекти с отворен код, облачни технологии и платформи, софтуерен дизайн и други. Христо е завършил специалност "Информатика" в СУ "Св. Климент Охридски".

"Преди десетилетие на пазара се отвори ниша, която се запълни от изцяло нов бизнес. Създаде се технологично решение за компаниите - такова, каквото преди не съществуваше. Ако преди това всичките ни клиенти имаха собствени големи ИТ отдели, тези облачни услуги им позволиха да прехвърлят голяма част от технологичните си дейности към външни партньори, да намалят разходите си и да се концентрират върху своя основен бизнес", обяснява Христо Събев, който е старши мениджър "Развитие" в SAP Labs България.

"Успоредно с това иновациите в тази посока помогнаха за по-лесната колаборация между две компании в облачната среда с т.нар. services marketplaces - платформи, на които една фирма може да види какви услуги предлага друга и да се възползва от тях, като целият процес минава онлайн, без да е необходима среща на живо между представители на компаниите", посочва още той.

Облачните платформи са нещо, което се ползва от компании от всякакви сектори. Що се отнася до решенията, предоставяни от SAP и по които работят екипи от развойния център в София, може да се каже, че те са ползвани от фирми в най-различни индустрии - от производството на храни до това на автомобили и на медицинско оборудване. Съществуват обаче и сектори, които остават извън облачните платформи.

"Има и компании, които абсолютно никога няма да отидат в облака. Това са, например, дружества, които оперират с чувствителна информация, както и държавни институции. За тях алтернативата са т.нар. частни облачни услуги (Private Cloud). Т.е. със същия софтуер, който имаме ние и предоставяме на редица компании, работят и тези дружества и институции, но той се управлява от техен ИТ отдел и в техен собствен център за данни", казва Събев.

Христо Събев

Източник: SAP Labs България

Христо Събев

Екипът в България, помогнал на SAP да извоюва своето място на пазара на облачни услуги

Екипът, който се занимава с облачната платформа и услуги на SAP у нас, е основан преди около 11 години. Самият Христо Събев се присъединява към него преди 5 години, а днес отговаря за отдела, специализиран в разработката на основните функционалности на облачната платформа на SAP. Първоначално с тези дейности са заети едва няколко души, докато днес над 800 от служителите на "SAP Labs България" работят върху облачни услуги в портфолиото на SAP.

"От офиса тук покриваме абсолютно целия спектър от дейности в тази сфера - от дефиниране на изисквания за това какво трябва да предоставят нашите облачни услуги до дизайна на тези изисквания, въвеждането им, тестването им, осигуряването на достъп до тях за ползвателите на платформата, както и управлението им", посочва Събев.

"Имаме продукти, за които сме изцяло отговорни тук, в SAP Labs България. Имаме и други, за които работим заедно с колеги от другите развойни центрове на групата. Платформата е доста голямо нещо, с изключително голям обем от генериран код, услуги и функции, така че някои от тях разработваме тук, а други - в останалите офиси в други държави", казва още той.

В началото българският офис на групата започва работа по първата среда в облачната платформа на SAP или т.нар. "стекове" (от англ. stack). В развойния център у нас са разработени над 70% от компонентите, които влизат в стека Neo. Екипът на SAP Labs България работи и по останалите два стека на групата - проектът с отворен код Cloud Foundry и най-новият стек Kyma.

"Тези стекове са средата, в която дадено приложение функционира. То работи по зададен модел в рамките на тази среда и тя осигурява всички необходими услуги и компоненти това да се случва по предварително зададения начин", обяснява Христо Събев.

Не всичко е само програмиране

Неизменна част от работата на специалистите, които са заети с платформата за облачни услуги на SAP, са още два ключови компонента - гарантирането на сигурността на всички продукти и платформи, както и това те да отговарят на определени изисквания (да са в съзвучие с т. нар. норми за "security and compliance"). Всеки един разработчик, зает в компанията, преминава през различни обучения в тези две направления.

"Сигурността е абсолютно навсякъде. Инвестираме в обучения в тази посока в цялата организация. Тези обучения по сигурност са от изключителна важност, тъй като повечето колеги при нас са т.нар. Full-Stack developers. Това означава, че те разработват продукта от край до край - от потребителския* или програмния интерфейс* до това как данните са съхранявани и са архивирани", обяснява Събев и добавя:

"Компетенциите на колегите ни в тази посока са свързани с криптография, с мрежова комуникация, със защитно програмиране, мрежи, технологии за съхранение на данни, всички антивирусни програми и т.н.".

Изискванията (compliance), с които трябва да са запознати специалистите в SAP Labs България, също имат водещо значение. Всеки един продукт или услуга трябва да отговаря на различни такива спрямо клиентите, към които е насочен. Като примери в това отношение Христо Събев дава европейския регламент за защита на данните (GDPR), както и санкциите, налагани от САЩ и Европейския съюз.

"Тези санкции пряко ни засягат, тъй като трябва да гарантираме, че попадащи под тях лица и компании нямат достъп до нашите публични продукти и услуги, както и до данните ни. Също така помагаме на нашите клиенти и партньори да изпълнят тези изисквания", казва той.

Голямата компания, изградена от малки, ефективно работещи екипи

От началото на 2020 г. досега SAP Labs България успя да увеличи екипа си с 300 специалисти и през настоящата тази тенденция продължава, като само от януари насам има наети 150 души. Дo ĸpaя нa 2021 гoдинa цeлтa e дa бъдaт зaпълнeни oщe 150 пoзиции. В екипа на Христо Събев търсят хора с различни профили.

"Търсим, както разработчици, така и DevOps инженери, които да се занимават, и с разработване, и с опериране на платформи. В момента набираме и хора за вече съществуващ продукт, по който си партнираме с други компании. За него ни трябват хора, които са перфекционисти и са изпълнени с ентусиазъм да се занимават с оптимизация", казва той.

По думите на Христо Събев една от най-важните характеристики, които се търсят в кандидатите е, те да могат да са екипни играчи. Причината за това е моделът на работа в SAP Labs България, при който често ангажиментите са разделени между много малки и добре сработени екипи с до 10 души.

"Иновациите в бизнеса обикновено са резултат от работата на много малка група хора: двама, трима души, които успяват с една готина идея да постигнат много. С развиването на тези успешни бизнеси обаче започва да се губи връзката между служителите-носители на идеите и онези, нататък по веригата, на които е възложено реално да разработват даден софтуер", акцентира той и допълва какво е решението:

"В малките екипи с няколко добре сработени служители се елиминира точно този риск. Поставили сме си за цел да работим с екипи от максимум десетина души. Те винаги са част от един по-голям екип, но на дневна база тези отбори са едни самостоятелни бойни единици и са си самодостатъчни. При този модел всеки знае каква роля има и какво трябва да прави. Всеки осъзнава ключовата си роля в екипа и носи своята отговорност. Така, при постигнат резултат идва и удовлетворението. А именно удовлетворението и от индивидуалния, и от колективния успех е движещата сила за всеки екип".

*Програмният интерфейс или Application Programming Interface (API) обуславя начина, по който уеб базирани приложения "комуникират" помежду си.

*Потребителският интерфейс е насочен към взаимодействието на потребителя с даден софтуер.