Германия повиши дела на произведената възобновяема електроенергия до 35% за първата половина на 2017-та година от 33% за същия период на миналата година. Това съобщава немската федерация по възобновяема енергия (BEE).

Германия се стреми да прекрати работата на атомните си централи до 2022-а година.

Производството на възобновяемата енергия в държавата се покачва стабилно през последните две десетилетия, частично благодарение на Закона за възобновяеми енергийни източници (EEG). Той беше реформиран тази година, за да бъдат намалени разходите за потребителите на "зелената" електроенергия.

През някои слънчеви или ветровити дни през тази година, Германия получаваше до 85% от електричеството си от възобновяеми източници, информира Reuters.

BEE обяви в неделя, че общият дял на вятърната, хидро и слънчевата енергия в електропроизводството на страната се е покачил до рекордните 35% за първата половина на годината.

Правителството обеща да премине към декарбонизирана (без използване на въглеродни енергоносители) икономика до средата на века и е определило цел от 80% възобновяеми енергийни източници за брутно енергийно потребление до 2050-та година.

Планът е да се намалят емисиите от парниковите газове с до 40% през 2020-та година спрямо нивата от 1990-та година и с до 95% към 2050-та година.