България излиза от групата на страните в Европейския съюз (ЕС) с прекомерни икономически дисбаланси, става ясно от последния анализ на икономическата ситуация в страните членки, публикуван от Европейската комисия (ЕК).

Според него страната ни бележи напредък и въпреки че все още е сред държавите с дисбаланси и подлежи на мониторинг от страна на Брюксел, тя вече не е в най-нисковата група.

От Комисията посочват, че общо 11 членки са изправени пред икономически дисбаланси, като тези, при които опасността е най-сериозна, са Италия, Кипър и Хърватия.

"Докато европейската икономика расте с добри темпове, някои страни остават изложени на риск в случай, че не бъдат извършени структурни реформи", се казва в доклада. В случаят с Италия несигурността е свързана най-вече с високите нива на държавен дълг и слабата производителност.

От ЕК посочват, че от 2009 година насам броят на страните в групата на прекомерния дисбаланс намалява, като напредък показват Франция, Португалия, Словения и България. От институцията обаче допълват, че страната ни, както и Португалия, трябва да направят допълнителни усилия за устойчива промяна в дисбалансите.

В допълнение в доклада се казва, че в България се забелязва подобрение по отношение на финансовия сектор, но все още има опасения в тази посока. От документа става ясно още, че под внимание ще бъдат взети пенсионните фондове у нас заради концентрацията на активи при тях и сложната структура на собственост.