Черна гора търси по-тесни връзки с Европейския съюз. Колкото и да е странно, една от пречките пред желанието на бившата югославска република за присъединяване към блока може да се окаже официалната валута на страната. В Черна гора националната валута от пет години насам е евро.

Днес финансовите министри на ЕС се събират на заседание, на което се очаква да бъде отправено предупреждение към Черна гора, че използването на евро като национална валута не е в линия с европейските правила.

„Едностранната „евроизация" не е съвместима с договора, който предвижда евентуалното приемане на евро да бъде крайният етап от процеса за структурна конвергенция в многостранната рамка", се казва в черновата на изказване, което според Financial Times ще бъде направено на 9ти октомври, утре.

Черна гора възприе евро през 2002 година. Населението на югославската република е над 620,000 души. Преди преминаването към евро, от 2000 до 2002 година националната валута бе германската марка.

Използването на западноевропейски валути бе много политическо начинание за малката държава, тъй като служеше на движението за независимост от Сърбия, едновременно с това бяха избягнати опасностите от обезценяване за младата национална валута.

Икономиката на Черна гора работеше в евро безпроблемно дори и докато страната бе в конфедерация със Сърбия, където валутата е динарът. Двете държави се разделиха през юни 2006та, след като Черна гора обяви независимостта си и пое самостоятелен път към членство в Евросъюза.

Подгорица ще направи още една крачка към европейските порти след подписването на съглашение за стабилизация и асоцииране с ЕС на 15ти октомври. Това е нещо като приемна стая за членство в съюза.

Обаче тази стъпка отново вкарва в светлината на прожекторите въпросът за евро, защото според европейските макроикономисти боравенето с единна валута е част от сложен процес със специфични процедури.

Този процес трябва да бъде одобрен от политическите лидери и от ключовите европейски институции като ЕЦБ. Формално разрешението може да бъде дадено само след като страната отговори на куп икономически и институционални критерии.

Страни като България или Прибалтийските държави със заявени аспирации към ценната валута с основание могат да се запитат доколко е справедливо (и разумно) националните им икономики години наред да се моделират така, че да отговарят на критериите за членство в Еврозоната, докато друга държава със самоволен акт без проблем заобикаля дългия процес на конвергенция.

ЕЦБ не се противопостави преди, когато Черна гора възприе евро. Дипломати, на които се позовава EUOBSERVER, медия със седалище в Брюксел, предполагат, че ЕС надали ще предприеме странният ход да кара Подгорица първо да изостави общата валута, а след това отново да я въвежда в страната.

По-скоро финансовите министри с изявлението си искат да изтъкнат, че членството в Еврозоната е свързано с правни и икономически необходими условия.

Отделно от Черна гора, евро се използва и в сръбската провинция Косово, която се опитва да получи независимост.