Заплащането на топ 1% от хората с най-високи доходи расте много по-бързо в сравнение с тези със средни заплати в най-богатите държави. Този ниски ръст на заплащането вреди на икономиката.

За това предупреждават в годишния преглед на заетостта на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Общата заетост на пазара на труда в 35-те страни членки на организацията е 61,7% към края на 2017 година, което е най-високото ниво от преди началото на финансовата криза. Още повече прогнозите се нивото на заетост да достигне 62,1 на сто в края на тази година и 62,5% през 2019 година.

Авторите на изследването обаче подчертават, че цикълът на нисък ръст на заплатите трябва да бъде прекратен или общественото доверие във възстановяването ще бъде подкопано и неравенството ще се увеличи.

От ОИСР посочват, че малки групи от компании, които имат по-малко служители и инвестират в технологии, заемат все по-голям дял от националните доходи.

В Япония, Еврозоната, САЩ и Австралия е отчетен рекорден ръст на свободните работни места, докато прогнозите на ОИСР са безработицата да падне с 0,2 на сто през следващата година до 5,1%.