Метеорологичните условия в Мароко го правят основен кандидат за огромни слънчеви и вятърни паркове. Многобройните пристанищни градове и близостта му до Европа го правят и основен кандидат за най-голям източник на чиста енергия за Европа. И докато това би било от полза за мароканската икономика, от друга страна би донесло големи разходи за африканския енергиен пазар.

Въпреки огромния си потенциал за чиста енергия, Мароко в момента зависи от вноса на 90% от енергията, която потребява, по голяма част от която идва от изкопаеми горива. През 2021 г. само 2,4% от енергийния микс на Мароко идва от вятърна енергия и 4,4% от слънчева енергия.

По прогнози на Международната агенция по енергетика от 2019 г., се очаква търсенето на електроенергия в Северна Африка да нарасне с почти 35% до 2030 г. Голяма част от това търсене ще дойде от нуждата от климатизация, която се очаква да нараства с изменението на климата. Ръстът на възобновяемата енергия е важен път към подпомагане на региона да посрещне енергийните си нужди, пише Oilprice.

В Северна Африка вече се изпълняват големи проекти за възобновяема енергия. Много от тях трябва да отговорят на нарастващото търсене за захранване на мрежите в региона и да намалят въглеродния отпечатък. Въпреки това добитата енергия все повече се отклонява към европейските пазари. Износът на електричество и на Мароко, и на Египет в момента е предназначен повече за европейските пазари.

Местните бизнеси подкрепят тази тенденция, но за за обикновените хора, които няма да се възползват от бизнес отношенията с Европа, перспективите са по-неблагоприятни. "Мащабните слънчеви и вятърни паркове изискват много повече земя от тази нужна за електроцентралите, работещи с въглища или природен газ, включително земята, използвана за производство и транспортиране на изкопаеми горива", коментира наскоро глобалната компания McKinsey.

Още повече част проектите, планирани в Северна Африка, са сред най-големите в света. По-неприятното е, че тези проекти ще се осъществят "с минимални консултации или екологична оценка",смятат експерти.

И въпреки, че Сахара често се описва пусто място, пустинята всъщност има крехка екосистема, обитавана от номадски скотовъдци, чийто живот ще бъде засегнат от готвената индустриална енергийна революция.

Въпреки негативите, производството на вятърна и слънчева енергия за износ в Европа може да създаде до 28 000 работни места годишно, според водещия икономист на Световната банка за региона Моез Шериф, а това за за страна с ниво на безработица от 11,2%, никак не е маловажно. Освен това, според него, този подход ще позволи на Мароко "да се позиционира като индустриален център за инвестиции за износ на зелена енергия".