Европейските страни вече са изтеглили повече от 70% от природния газ, нагнетен през летния сезон в подземните газохранилища в региона, като запасите от синьо гориво са достигнали исторически ниски нива от под 30%. Това се казва в съобщение на руския газов гигант "Газпром", цитирано от агенция "Прайм".

Позовавайки се на данни на Gas Infrastructure Europe, компанията съобщи, че към 22 януари обемът на активния газ в европейските подземни хранилища е с 26% (с 14,9 милиарда кубически метра) по-малко от нивото от миналата година по същото време, така че повече от 70% от обема газ, нагнетен през летния сезон, вече е изразходван.

"Към 22 януари изтегленият газ достигна 71,8%, или 34,3 милиарда кубически метра. Запасите вече са с 1,85 милиарда кубически метра по-малко от минималния показател за тази дата" откакто се правят измервания, се казва в съобщението.

Отбелязва се също, че нивото на запасите в европейските газохранилища от 11 януари насам "се е преместило в зоната на рекордно ниски нива за дългогодишен период на наблюдение", например запълняемостта на подземните хранилища в Германия вече е спаднала до 41%.

"Газпром" намали през януари природния газ за Европа, за България доставките скочиха с 48%

"Газпром" намали през януари природния газ за Европа, за България доставките скочиха с 48%

Износът на газ за Китай нарасна за периода 1,5 пъти

Ниското ниво на запълняемост на европейските газохранилища е един от факторите за повишаването на цените на газа в Европа. Други важни фактори за високите цени, са ограниченото предлагане от основните доставчици на синьо гориво и все още голямото търсене на втечнен газ от Азия.

Историческият максимум в цената от 2190,4 долара за 1000 куб. м газ беше достигнат в края на декември миналата година. Тази стойност е няколко пъти по-висока от средните цени на форуърдния пазар през предходните зима и пролет.

"Газпром": От европейските газохранилища вече е изтеглен 66% от газа

"Газпром": От европейските газохранилища вече е изтеглен 66% от газа

Норвегия не е в състояние да замени Русия като доставчик на газ за Германия