Спадът в цените на петрола рискува да подкопае усилията за намаляване на замърсяването, което причинява глобалното затопляне, и особено проектите, предназначени да изцеждат повече от всеки барел петрол. Това заключение прави Международната агенция по енергетика в годишната си оценка на пазарите, цитирана от Blооmberg.

Ако цената на суровия нефт остане около 50 долара за барел до края на десетилетието, по-евтините конвенционални горива биха забавили развитието на електрическите автомобили и биогоривата, които помагат в ограничаването на въглеродните емисии. Агенцията е пресметнала, че биха били изгубени 800 млрд. долара за подобряване на ефективността в колите, камионите и самолетите.

Откритията илюстрират сложността на мисията на ООН да сключи историческо споразумение за обуздаване на емисиите от изкопаеми горива до края на годината.

Докато по-ниските цени на суровините помагат на света да се възстанови от икономически спад, те повишават и конкурентния натиск върху технологии като вятърната и слънчевата енергия и правят така, че да отнеме повече време да се изплатят някои проекти. А по-продължителните периоди на изплащане означават, че светът не се възползва от близо 15% от енергийните запаси, допълва енергийната агенция.

Международната агенция по енергетика оценява още, че възобновяемите енергийни източници са представлявали близо половината от новите инвестиции в производството на електроенергия през миналата година и ще надминат въглищата като най-големия източник на електричество до началото на 30-те години на 21 век. До 2040 г. пазарният дял на ВЕИ-тата ще е 50% в ЕС, 30 на сто в Китай и Япония и 25% в САЩ и Индия.

„Като най-голям източник на глобални емисии на парникови газове, енергийният сектор трябва да бъде в основата на глобалните действия за справяне с климатичните промени", каза изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол.