През миналата година многократно беше коментиран рекордният ръст в туризма по отношение на летния сезон. Вътрешните проблеми в Турция доведоха до отлив на посетителите там, а България успя да спечели от това и отчете най-добрите си резултати за последните няколко години.

Традиционно много повече внимание се обръща на летния туризъм у нас за сметка на зимния.

Последният обаче също заслужава да се говори повече за него, като официалните данни от доклад на ресорното министерство сочат, че от 2001 година насам в България не е имало толкова много посещения от чуждестранни граждани по време на студените месеци от годината.

За периода между декември 2016 и март 2017 година техният брой е достигнал 1,476 милиона, което показва увеличение от над 2 пъти за последните 15 години. За сравнение за същите месеци на 2001 - 2002 година резултатът е от 654 хиляди посещения.

Общо чужденците, избрали страната ни за зимния сезон, са 1,079 милиона души, като в това число не влизат транзитно преминалите. В това отношение ръстът е от почти 20 на сто, което е рекорд от влизането на България в Европейския съюз през 2007 година.

От Министерство на туризма посочват, че това е най-голямото абсолютно нарастване на посещенията на чуждестранни туристи, като преди това рекордът е бил за сезон 2003 - 2004 година.

С по-големия интерес на чуждестранните туристи към страната ни, разбира се, растат и приходите в сектора.

Изчисленията на Българската народна банка (БНБ) показват, че тези от международен туризъм са надхвърлили 745 милиона лева за периода между декември 2016 и февруари 2017 година. Това е с 18,6% повече от тези, отчетени през зимните месеци на предходната година.

Основните пазари за зимен туризъм за страната ни са съседните ни държави - Гърция, Македония, Турция, Румъния и Сърбия. Общо посещенията на граждани от тях са над 953 хиляди броя.

Сериозен остава интересът и от страна на посетителите от Великобритания, Германия, Русия, Украйна, Австрия и Франция.