Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2012 г. нараства с 20.4% спрямо същото тримесечие на 2011 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се е увеличил с 24.5%, а в животновъдството - с 1.7%, показват данните на Националния статистически институт.

По-значително е увеличението при цените на меката пшеница - с 39.9%, на царевицата - с 31.5%, на ечемика - с 31.2%, на слънчогледа - с 36.2%, на картофите - с 20.9%, на домашните птици - с 6.5% и на кокошите яйца - с 23.0%.

Индексът на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2012 г. е със 7.7% над равнището на същото тримесечие на 2011 година. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 3.2%, електроенергията и горивата - с 3.5%, на минералните торове - с 8.0%, на ветеринарномедицинските продукти - с 8.5%, и на фуражите - с 26.2%.