През изминалата 2021 г. една страна от Европейския съюз увеличи обема на търговията си с Русия над нивото, което страните са имали преди налагането на санкциите срещу Руската федерация през 2014 година, и това е Франция. Тя е първата и засега единствена от десетте най-големи търговски партньори на Русия от ЕС, превишила този показател. А увеличаването на търговския оборот до голяма степен се дължи на ръста на вноса на стоки в Русия, съобщи РИА Новости.

Първите 10 страни от ЕС за 2021 г. по отношение на обема на външнотърговския оборот с Русия, по данни на Федералната митническа служба на Русия, са: Германия, Холандия, Италия, Полша, Франция, Финландия, Белгия, Чехия, Испания и Словакия. От десетте изброени страни, само с Франция обемът на външнотърговския оборот през 2021 г. достигна и надхвърли нивото от 2013 г., което предшества годината на въвеждането на санкции срещу Русия. При останалите държави показателят остава под нивата от 2013 г. и 2014 година.

Спрямо 2019 г., обемът на търговията през миналата година се е увеличил със седем от посочените 10 държави, най-вече с Германия (оборотът нараства със 7,2% до около $57 млрд.), Италия (ръст от 24% до около $31 млрд.), Полша (ръст от 28,5% до 22,5 млрд. долара) и Франция (ръст от 46,7% до около 22 млрд. долара). В търговията с посочените държави, с изключение на Франция, Русия е нетен износител през 2021 година.

Основният ръст на търговския оборот за миналата година се дължи на нарастването на износа от Русия, в случая на Италия (с 81%) и Полша (с 85%). При Германия и Франция, нарастването на търговския оборот се дължи на вноса в Русия, чийто дял е съответно 58% и 51% от общия търговски оборот между Русия и всяка от двете държави.

Значително увеличение през миналата година показва в стойностно изражение износът от Русия за Германия, Италия, Полша и Франция, докато натуралните обеми сочат скромни темпове на растеж или дори отрицателна динамика. Което означава, че увеличението на износа на първо място се обяснява с повишената цена на стоките и в по-малка степен - с нарастване на физическите обеми на доставките.