Европейският съюз създаде нова научна агенция. Европейският съвет за изследвания (European Research Council), който бе подготвян в течение на пет години, стартира във вторник 27 февруари и разполага с бюджет € 7.5 млрд. до 2013 година - съобщава днес EU Observer.

Целта на ERC е да финансира изследванията в нови технологии, така че Европа да бъде конкурентна  спрямо световните тенденции. Новият съвет за изследвания ще има отговорността да отвърне на честите критики, че ЕС е далеч зад САЩ в изследователската и развойната сфери. Освен това необходимо е да се действа, преди бързо развиващите се икономики на Индия и Китай да изпреварят Европа.

Германският канцлер Ангела Меркел, самата тя опитен физик, е говорила на откриването на събитието. Тя е посочила, че „изследванията и новите технологии могат да бъдат мотори за нова икономическа динамика, те дори могат да осигурят основата за ръста в Европа, за запазване и увеличаване на нашият просперитет и конкурентност".

Научен екип от 22 члена със седалище в Брюксел ще се възглавява от професор Фотис Кафатос. Професорът е казал пред BBC, че връщането на тези, които са напуснали Европа, както и откриването на нови таланти в Европа, ще е интересен критерий за успеха на начинанието.


Изоставането на ЕС от САЩ и някои други технологично ориентирани държави периодично се признава от страните членки, но не е направено много да се промени ситуацията - макар че е подписана индивидуална цел за заделяне на 3% от БВП за изследователска и развойна дейност до 2010.

„ERC е първият експертен екип нa европейско равнище който ще взема до голяма степен независими решения за финансиране, основаващи се единствено на качествата на изследователските проекти предложени за одобрение", е посочила министърът на изследователската дейност в Германия Анет Шаван.

Сегашният проект за ERC не трябва да навреди на други инициативи за финансиране на изследователската дейност от ЕС като например Европейския технологичен институт. Той е поддържан от президента на Европейската комисия Хосе Мануел Барозу и въпреки скепсиса относно ползите ще стартира през следващата година.