Дори и преди Covid-19 Световната банка намали прогнозата си за растежа на световната икономика през следващите 10 години. Пандемията само засили тази тенденция и повишава възможността от "загубено десетилетие", казват от институцията, цитирани от The Wall Street Journal.

В последната си прогноза Световната банка посочва, че над растежа на икономиката ще натежат по-ниските търговия и инвестиции, предизвикани от несигурността. Към това трябва да добавим и проблемите с образованието, които ще забавят ръст на продуктивността на труда.

"Ако погледнем исторически — и освен ако няма значителна реформа — смятаме, че световната икономика се запътва към десетилетие на разочароващ растеж", казва Айхан Косе, вицепрезидент на Световната банка, в интервю за изданието.

Преди пандемията банката прогнозира, че растежът на световната икономика между 2020 и 2029 г. ще се забави до 2,1% годишно, спрямо 2,5% през предходното десетилетие, като резултат от застаряващото население и по-слабото покачване на продуктивността на труда. Във вторник Световната банка намали тази прогноза до 1,9% — и то при положение, че световната икономика работи при пълен капацитет и заетост.

През 2021 г. световната икономика ще нарасне с 4% — след като се сви с 4% през 2020 г. Прогнозата за настоящата година е с 0,2 пр. п. по-ниска от предходната, отразявайки продължаващите ефекти от коронавируса и подновените ограничения в някои държави.

Световната банка прогнозира още, че развиващите се и нововъзникващите пазари ще постигнат средногодишен растеж от 3,3% годишно от 2020 до 2029 г., спад от предходната прогноза, която предвиждаше 4%. През предходното десетилетие средният растеж бе 5%.

Косе призова за агресивни политики от правителствата и централните банки и за инвестиции в технологии, здравеопазване, образование и околната среда.