Виетнам възнамерява да увели драстично добива на редкоземни метали, така че до 2030 г. той да стигне до 2,02 милиона тона годишно. Това се предвижда в разработен от правителството на страната план, с който е запозната агенция Reuters.

Редкоземните метали са група елементи, общо 17 на брой (между тях са: церий, европий, лантан, скандий, тулий, лутеций и др.), които имат незаменимо приложение при производството на електроника, батерии, а също и в отбраната. Затова те са важни и за прехода към по-чисти източници на енергия.

За миналата година обемът на производството им във Виетнам възлиза на 4300 тона редкоземни метали, но пък за предходната 2021 г. е било едва 400 тона, т.е. над 10 пъти по-малко. Това означава, че за осем години то би трябвало да нарасне над 460 пъти.

Китай има проблем с индустрия си за редкоземни елементи, който може да бъде използван срещу страната

Китай има проблем с индустрия си за редкоземни елементи, който може да бъде използван срещу страната

. Делът на азиатската страна в глобалната минна продукция е спаднал доста през 2021 г.

Държавата от Югоизточна Азия с население над 90 млн. човека, сега е на шесто място в света по добив на редкоземни метали. Лидер по този показател е Китай, който през миналата година е произвел общо 210 хил. тона редкоземни метали. Засега Виетнам не си поставя (официално) за цел да надмине Китай по добив на редкоземни метали.

Обаче по отношение на заявените запаси от редкоземни метали, Виетнам е на второ място в света, отстъпвайки първенството само на Китай, по данни на Геоложката служба на САЩ. Запасите на Виетнам от редкоземни метали се оценяват на около 22 милиона тона. При това, находищата са концентрирани главно в Северозападната част на страната, близо до границата с Китай.

Правителството на Виетнам иска страната бързо да премине към използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), за производството на които са необходими редкоземни метали. Част от добитите редкоземни метали ще бъдат предназначени за износ за други държави, се предвижда още в одобрения от правителството план.

Турция очаква "война" за редкоземни минерали: Как ще използва новото си "оръжие" - второто най-голямо находище в света?

Турция очаква "война" за редкоземни минерали: Как ще използва новото си "оръжие" - второто най-голямо находище в света?

Южната ни съседка ограничава максимално продажбите на руда

Освен това, право на добив и преработка на редкоземни метали ще имат само фирми, които разполагат със съответното съвременно оборудване и спазват екологичните норми.

В допълнение към добива на полезни изкопаеми, страната също така възнамерява да инвестира в предприятия за обработка на редкоземни метали, с цел до 2030 г. да достигне годишно производство от 20 000-60 000 тона оксиди на редкоземни метали.

Шведска компания откри най-голямото находище на редкоземни елементи в Европа

Шведска компания откри най-голямото находище на редкоземни елементи в Европа

Европа и регионът са зависими от внос