Правителството на Австрия е предложило да внесе изменение в закона за бюджета, което ще позволи да се увеличи максимално допустимият срок на дълговите ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите от 70 на 100 години, пише Der Standard.

Както се посочва в обяснителната записка към проектозакона, подобна стъпка е разумна и обоснована, отчитайки нарастващото търсене на дългосрочни дългови книжа, особено от страна на консервативните инвеститори - пенсионни фондове и застрахователи.

През октомври Австрия за първи път предложи 70-годишни държавни облигации, като размерът на тяхната емисия бе 2 милиарда евро.

До този момент в обръщение се намираха австрийски дългови книжа с максимален срок 50 години, пуснати през 2012 година.

Търсенето на 70-годишни бондове съществено превиши предлаганата сума, като среднопретеглената доходност достигна 1,53% при 0,191% за 7-годишните книжа, също пуснати през октомври 2016 година.

Австрия се присъединява към тези европейски страни, които в условията на крайно ниски лихвени нива, в последните месеци преминаха към предлагане на облигации със срок на 50 и повече години.

По-рано през годината Белгия и Ирландия предложиха на пазара 100-годишни книжа, а Франция, Италия и Испания - 50-годишни облигации.

Ефективната продължителност на дюрацията (времето, за което една облигация се изплаща), според световния индекс на Barclays World Bond Index, без Япония, се е увеличила с 50% след 2008 г. до 13,5 години, пише finmarket.ru.