С ваксините срещу коронавирус, които вече започват да получават разрешение за употреба в отделни държави по света, може да се каже, че идва началото на края на пандемията.

Икономическата ситуация, от друга страна, не дава сигнали скоро да се подобри. Спадащите приходи в комбинация с държавните мерки увеличиха глобалния дълг с 20 трилиона долара от третото тримесечие на 2019 година насам.

Така до края на настоящата година икономистите изчисляват, че той ще достигне 277 трилиона долара или 365% от размера на световната икономика.

От онлайн платформата Visual Capitalists разглеждат как изглежда дела на задълженията на отделните държави спрямо размера на техния брутен вътрешен продукт (БВП).

За целта те използват данни на Института за международни финанси (IIF), като разглеждат дълга на домакинствата, на нефинансовия сектор, както и на правителствата. Ето какво показват изчисленията:

Без в сметките да бъде включван финансовия сектор, делът на дълга на Канада към БВП се е увеличил с близо 80% през тази година. Основно този ръст се дължи на рекордно нарасналите задължения на домакинствата, като по този показател страната изпреварва и много развиващи е пазари.

След Канада другите държави с най-голямо увеличение на дълговете към третото тримесечие на 2020 година в сравнение с края на предходната са Япония, САЩ, Великобритания и Китай.

На противоположния полюс е Австралия, която е една от малкото държави, които през тази година отчитат спад на дълговете на домакинствата. Това се дължи основно на въведени промени, позволили на гражданите да ползват средства от спестяванията си за пенсия.

Две от другите три страни, в които има спад на дълговете на домакинствата, са едни от тези с най-големи задължения на частния сектор в Европа - Гърция и Испания. Третата държава, сред включените в изследването, е Австрия.

Снимка 509348