Федералният резерв (Фед) на САЩ предупреди, че неотдавнашните сътресения в банковия сектор на страната могат да "подхранят" по-широка кредитна криза, която рискува да забави икономиката на САЩ и да нанесе "удар" върху цените на активите.

В своя шестмесечен доклад за финансовата стабилност, оповестен снощи, Централната банка на САЩ заявява, че въпреки "решителните действия" на американските регулатори и длъжностни лица за справяне с неотдавнашните банкови фалити, притесненията относно перспективите могат да накарат "банките и другите финансови институции да свият допълнително предлагането на кредити за икономиката".

Фед отново увеличава лихвите в САЩ

Фед отново увеличава лихвите в САЩ

Инфлацията все още е висока

В доклада се казва още, че "рязкото свиване на отпусканите кредити, би увеличило разходите за финансиране за бизнеса и домакинствата, което потенциално може да доведе до забавяне на икономическата активност".

Според същия доклад, "местните банки (в САЩ) имат достатъчна ликвидност", но структурните уязвимости продължават да съществуват на пазарите за краткосрочно финансиране. Освен това, специфичните (инвестиционни) фондове за облигации и заеми са изправени пред изходящи потоци на средства ("изтичане" на пари) и продължават да бъдат податливи на значително обратно изкупуване, тъй като "те държат ценни книжа, които могат да станат неликвидни по време на периоди на стрес".

Половината американски банки всъщност са празни

Половината американски банки всъщност са празни

С действията си Фед се докара до избор между инфлация и банкова криза - избра второто

Федералният резерв открои и ликвидните рискове при животозастрахователните компании, поради високия дял на рискови и неликвидни активи в техните портфейли.

В същото време обаче, "Федералният резерв е готов да се справи с всеки ликвиден натиск, който може да възникне, и се ангажира да гарантира, че банковата система на САЩ ще продължи да изпълнява жизненоважните си функции", се обобщава в документа на Фед.

Бивш вицепрезидент на Lehman Brothers: Още 50 банки в САЩ са под (вероятна) заплаха от фалит

Бивш вицепрезидент на Lehman Brothers: Още 50 банки в САЩ са под (вероятна) заплаха от фалит

Това е в случай, че не се вземат бързи мерки