Често в новините четем за минимална и средна работна заплата. От 1 януари 2021 г. месечната минимална работна заплата в България е 650 лв. бруто. По данни на НСИ за третото тримесечие на 2020 г. средната брутна работна заплата у нас е 1437 лв. В същото време обаче медианната заплата е по-ниска - тя дори не надхвърля 1000 лв. И както ще се съгласи всеки математик - именно това е т. нар. средно.

Следват примерите. През февруари 2021 г. синдикатите от КНСБ не подкрепиха предложеното общо правило минималната работна заплата да се определя в съотношение 60% от медианната. Позицията на синдиката беше в контекста на актуалната дискусия, инициирана от ЕК, за формиране на общ механизъм за справедливи работни заплати в страните членки. Всъщност, ако страната ни приеме определянето на минималната заплата да зависи от медианната, то тогава тя не само, че няма да се увеличи, а напротив - ще падне под 650 лв. 

По данни на Евростат средните медианни заплати на хората варират значително в рамките на ЕС

По данни на Евростат, през 2018 г. средната медианна заплата в общността варира от 4057 евро в Дания до 442 евро в България. Медианното заплащане в Люксембург е 3671 евро на месец, следва Швеция с 3135 евро, Белгия с 3 092 евро, Ирландия с 3021 евро и Германия 2891 евро. На другия край, заедно с България се нареждат Румъния със 700 евро на месец, Унгария с 801 евро и Литва с 809 евро. През 2021 г. заплащането е почти същото.

Снимка 523044

Какво точно е медиана?

Медианата се определя като "средна стойност на заплатата". Казано иначе - половината от служителите печелят по-малко, а другата половина печелят повече от въпросната средната стойност на доходите. 

Ето и конкретен пример за медиана. Ако 10 служители работят на една и съща позиция и най-ниско платеният получава 800 лв., средният 1300 лв., а най-високо платеният 1900 лв., то тогава средната работна заплата на въпросната група е 1115 лв. Медианата тук е 925 лв. 

Т. нар. средна заплата се изчислява на базата на всички стойности, които са над средните доходи и могат да повлияят на резултата. За да получите средната заплата трябва да съберете всички заплати и да ги разделите на техния брой. Това число може да бъде изкривено от отклоненията поради стойности, които са много по-високи или много по-ниски от останалите. Ако всички стойности (в случая заплатите) се подредят по големина, числото, което се намира в средата, е медианата. По този начин стойността на медианата не се влияе от крайности, но показва средата, която често е и по-реалистичната стойност.

Към днешна дата средната нетна заплата в България е 1407 лв. А медианата на нетната заплата е 1363 лв.

Както виждаме, разликата между средната заплата и медианата обикновено е минимална. При не малко позиции обаче доста по-често се срещат много високите или много ниските стойности на заплатите. Предимството на средната заплата е, че тя предоставя важна информация за приходите в даден сегмент и от статистическа и математическа гледна точка тя представлява една от най-важните стойности. В същото време медианата на заплатата за вашата позиция ще ви покаже към коя половина служители попадате - на тези с по-висока или на тези с по-ниско заплащане на труда. 

Политиците и "средната заплата"

Управляващите често акцентират върху това, че средната заплата на човек у нас вече доближава 1500 лв., което спрямо българския стандарт означава прилични доходи. Въпросът е там, че ако в България работят 2 милиона души, медианата показва колко ще получава човекът по средата, 1 000 001-вият българин. За жалост, все още често неговото заплащане е под 1000 лв. на месец.