Гигантска дългогодишна данъчна измама позволи на банките да източат 55 млрд. евро от националните бюджети в Европа, като сумата е далеч по-голяма от предварително очакваната, съобщава AFP.

Т.нар. "cum-ex" сделки разчитат на сложни данъчни трикове, които позволяват на собственици на акции да претендират няколко пъти за възстановяване на данъци, платени само веднъж върху получени дивиденти, отклонявайки пари на данъкоплатците към джобовете на инвеститорите.

Настоящите оценки за щетите варират от 5.3 млрд. евро според германското финансово министерство до 30 млрд. евро, според публикации в пресата.

Но съвместно разследване от европейските медии стигна до заключението, че от 11 държави са откраднати поне 55.2 млрд. евро: Германия, Франция, Испания, Италия, Холандия, Дания, Белгия, Австрия, Финландия, Норвегия и Швейцария.

Методът cum-ex се основава на няколко инвеститора, които купуват и препродават акции в дружество помежду си през деня, в който фирмата изплаща дивидента си. Акциите променят притежателите си си толкова бързо, че данъчните органи не могат да определят кой е истинският собственик.

Работейки заедно, инвеститорите могат да претендират за множество отстъпки от данъка, платен върху дивидента, и да разпределят печалбата помежду си. Цялата сметка се плаща от държавния бюджет.

Твърди се, че схемата е измислена от известния германски адвокат Хано Бергер. Скандалът за пръв път избухна в Германия през 2012 г., като бяха открити 6 наказателни разследвания и съдебен процес срещу Бергер и няколко търговци на фондовия пазар.

Журналистическото разследване се води от независимия германски сайт Correctiv в партньорство с големи медии като държавната телевизия ARD и френският вестник Le Monde. То изчислява щетите за всяка участваща държава.

В Германия инвеститорите са се обогатили с 31.8 млрд. евро, според изчисленията на данъчния специалист проф. Кристоф Шпенгел от Университета в Манхайм.

Френските данъкоплатци са били ощетени с "най-малко 17 млрд. евро", италианските -с 4.5 млрд. евро, датските с 1.7 млрд. евро, а белгийските с 201 млн. евро.