В полунощ на 18 август точно 197 551 автомобила в България останаха преждевременно без задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Това се случи, след като кипърското дружество "Олимпик", което не е регистрирано у нас, а оперира само чрез клон, фалира. В края на седмицата правим равносметка какво се случи и кое е важно да се знае.

Началото на проблема

Първият сигнал дойде още на 10 май, когато КФН наложи ограничителни мерки на българския клон на дружеството след като кипърският регулатор направи същото. Застрахователят получи забрана да сключва нови полици, като получи специален лиценз, позволяващ му да продължи дейността си само по вече съществуващите договори.

За да се гарантира спазването на правилата на специалния лиценз, беше назначен специален администратор в лицето на "Мазарс ООД", който да следи дейността на компанията както в Кипър, така и в България.

Какъв е правният статут на "Застрахователна компания Олимпик - клон България"?

Всеки европейски застраховател има право да оперира на територията на друга страна-членка на Европейския съюз, след като уведоми местните регулаторни органи. Към края на юли 618 чужди застрахователни дружества са изразили желание да извършват дейност на територията на България. Същевременно 15 български застрахователни компании са изявили към момента желание да оперират в държави от общността.

"Олимпик" извършваше дейност у нас при условията на правото на установяване чрез клон. Това е облекчена процедура, която позволява на европейските застрахователи да започват много по-лесно дейност в друга страна-членка. За целта е нужно компетентния орган на държавата, от която идва застрахователят, да информира местния регулатор, в случая КФН и да го държи в течение за евентуални проблеми. Така българският регулатор няма много варианти за превенция, освен да реагира на сигнали от другата страна. 

"Гражданска отговорност" - доколко застрахователите зависят от нея?

"Гражданска отговорност" - доколко застрахователите зависят от нея?

При някои компании този продукт формира над 95% от приходите им

Защо застраховките изгубиха преждевременно своята валидност?

Три месеца след въвеждането на тази мярка стана ясно, че най-лошото все пак не е било избегнато и всички действащи застраховки ще бъдат анулирани. Причината затова дойде отново от Кипър - местният регулатор прекрати специалния лиценз и назначи предварителен ликвидатор на дружеството - Павлос Накузи, отново от "Мазарс".

Според кипърското законодателство полиците спират да действат след деня, в който се обнародва това решение на регулатора, което се случи на 17 август. Така близо 200 000 шофьора у нас останаха без действаща застраховка и на практика станаха нарушители на закона. "Олимпик" беше една от петте компании, лидери на пазара на застраховки "Гражданска отговорност" у нас с пазарен дял от 9.2% и брутни премийни приходи от близо 40 милиона лева.

КФН: Няма връзка между фалита на "Олимпик" и скока на "Гражданска отговорност"

КФН: Няма връзка между фалита на "Олимпик" и скока на "Гражданска отговорност"

197 хил. са засегнатите, Комисията чака сигнал при сключени след 10 май полици с кипърската компания

Какви са загубите и кой ще ги поеме?

Точната стойност на анулираните полици е 9.35 милиона лева. Причината сумата е да е значително по-малка от общите приходи на дружеството е, че голяма част от сключените застраховки са били разсрочени на вноски. Така повече от половината - 111 261 броя, са били валидни само до октомври, което прави щетите за тези клиенти минимални. Други 57 000 са били със срок до края на годината и само 29 000 са били със срок, изтичащ през 2019-а. Средната загуба на клиенти е между 3 и 78 лева, а за тези с най-дълги полици - до 192 лева.

Претенции за обезщетения могат да се правят след назначаването на постоянен ликвидатор на дружеството в Кипър, което се очаква да се случи през септември. Всеки потърпевш клиент може да се присъедини към списъка на кредиторите на дружеството и така да получи парите си обратно. С оглед на малките суми обаче надали всички ще го сторят.

Освен клиентите на "Олимпик" загуби ще претърпят и останалите застрахователни дружества на пазара у нас. Причината е в регресивните искове, които трябва да плати кипърското дружество по застрахователни случаи, които го засягат. 

Застрахователният пазар изпрати рекордна година. Кои са лидерите?

Застрахователният пазар изпрати рекордна година. Кои са лидерите?

Приходите на компаниите растат значително

Какво гарантира Гаранционния фонд и защо няма да изплаща пари в случая?

Основна функция на фонда е да покрива щети, причинени от автомобили без застраховка. Така например, ако пострадате от автомобил, който няма гражданска, този фонд ще ви изплати обезщетението, което иначе се изплаща от застрахователя на причинителя на вредата. Ето защо и фондът се пълни с пари от всички сключени застраховки у нас.

Съществува и втори фонд, който покрива риска от фалит на застраховател. В случая обаче той няма да се задейства, тъй като обхваща само български застрахователи, а не такива, които работят у нас чрез клон. Причината е, че в него влизат постъпления само от регистрираните у нас дружества, като по думите на КФН "Олимпик" не е внасяла в него.