Съвкупните щети за световната икономика от природни бедствия през 2023 година са около 250 милиарда долара, общо взето колкото през 2022 г. Това показват предварителните данни на германската Munich Re, която е най-голямата презастрахователна компания в света.

В същото време обемът на застрахованите загуби през 2023 г. е намалял до 95 милиарда долара от 125 милиарда долара за предходната година.

Средно за последните пет години този показател е 105 милиарда долара, а за последните 10 години - 90 милиарда долара.

През 2023 година са регистрирани в света общо над 74 хил. природни бедствия, докато за последните 5 години те са били средно 10 000.

Земетресенията в Турция и Сирия предизвикаха най-значимите хуманитарни катастрофи за 2023 година.

Гръмотевичните бури с порои в Северна Америка и Европа никога не са били по-разрушителни, отколкото през 2023 г. констатира годишен доклад.

В Северна Америка е унищожено имущество на обща стойност около 66 милиарда долара, от които имущество за 50 милиарда долара е било застраховано.

А в Европа унищоженото имущество от посочените природни бедствия (бури и порои) през 2023 г. се изчислява на сумата от 9,1 милиарда евро, а от него застрахованото е за 7,3 милиарда евро.

Като цяло щетите от природни бедствия в Европа през 2023 година се оценяват на 77 милиарда евро, като по-голямата част от тях са причинени от земетресенията в Турция.

В Северна Америка общите загуби заради природни бедствия за годината възлизат на около 100 милиарда долара, а в Азиатско-Тихоокеанския регион и Африка - на 64 милиарда долара.

Швейцарската презастрахователна компания Swiss Re прогнозира през декември, че застрахователните обезщетенията заради природни бедствия в света през 2023 г. ще достигнат около 100 милиарда долара, т.е. колкото е показателя за четвърта поредна година.

Най-големите (евентуални) проблеми пред световната икономика, според глобалните застрахователи

Най-големите (евентуални) проблеми пред световната икономика, според глобалните застрахователи

Защо банковият сектор е уязвим