След като година и половина слушаме как изпълнителските позиции в цял куп индустрии са застрашени от замяна с изкуствения интелект, сега подобна участ изглежда точно толкова вероятна и за мениджърите. Това се вижда от доклад на учени от ESMT Берлин, озаглавен "Алгоритмично управление в научните изследвания" и цитиран от The Register.

Авторите посочват, че AI инструментите ускоряват литературното търсене, идентифицират изследователски въпроси, подпомагат обработката на данни и т.н., но "въпреки тези постижения във възможностите на изкуствения интелект като "работник", живите учени ще останат важни в обозримо бъдеще".

Кой каза, че изкуственият интелект не може да подбира печеливши акции?

Кой каза, че изкуственият интелект не може да подбира печеливши акции?

Нека погледнем няколко примера

Затова и те насочват вниманието си към друга роля на AI - тази на "мениджър". "Възможностите на изкуствения интелект достигнаха точка, в която вече може значително да подобри обхвата и ефективността на научните изследвания чрез управление на сложни, мащабни проекти", подчертава единият от авторите.

Изследвани са около 20 000 научноизследователски проекта във връзка с управленските предизвикателства - разпределение на задачите, ръководство и координация, мотивация и подпомагане на ангажираните. Идентифицирани са малко над дузина проекти, при които управлението е в някаква степен автоматично - и то с добри резултати именно от гледна точка на управлението.

Въз основа на сравнение с проекти, които не разчитат на управленски AI, авторите твърдят, че тези, които използват изкуствен интелект, обикновено са по-големи и обикновено са свързани с платформи, поради ползата от споделена технологична инфраструктура. Това, според тях, има последици по отношение на доминирането на платформите и начина, по който големи изследователски организации като университетите трябва да подхождат към финансирането на научните изследвания и ИТ инфраструктурата.

Българската EvaGene, която предлага ДНК анализи, базирани на изкуствен интелект

Българската компания, която предлага ДНК анализи, базирани на изкуствен интелект

"Революционният метод може значително да подобри здравето и начина ни на живот", казват създателите на този нов бизнес

"Ако изкуственият интелект може да поеме някои от по-алгоритмичните и рутинни функции на управлението, човешките ръководители биха могли да насочат вниманието си към по-стратегически и социални задачи, като например идентифициране на изследователски цели с висока стойност, привличане на финансиране или изграждане на ефективна организационна култура", посочва проф. Хенри Зауерман от ESMT.

Въпреки това, изследователите са категорични, че е нужна допълнителна работа в тяхното направление, тъй като научната работа не винаги е сравнима с тази в офиса. Освен това се повдигат и определени етични въпроси, свързани с масивите, които AI началникът генерира за своите подчинени.