Въобще няма да бъде пресилено, ако кажем, че в следващите няколко години всеки жител на община Самоков ще получи средно по 1 384 лева подарък. Не, те няма да бъдат под формата на безусловен базов доход или друга вид директно плащане от страна на държавата. И въобще от държавата. А ще дойдат от първия в България частен инвеститор, който решава да изгради за своя сметка чисто нова инфраструктура на стойност над 50 милиона лева и да предостави преимуществената част от нея за публично ползване на общината и нейните 36 124 жители.

Става дума за няколко вида съоръжения: 22 км нови асфалтови пътища, водопровод за питейни нужди с дължина 5 310 метра, които ще бъдат публична общинска собственост; електропреносна мрежа с дължина 14 километра, която ще стане собственост на съответния регионален електрооператор, както и водопровод за поливни нужди с дължина 6 168 метра, който остава частна собственост. Всичко те ще бъде част от проекта OKOL Lake Park до село Горни Окол. И вече се строят.

"Цялата тази инфраструктура няма да бъде платена от данъци, а от нас", казва Методи Дъбов, изпълнителен директор на "Голф ОКОЛ" ЕАД и човекът, който отговаря за техническото изпълнение на проекта. По думите му досега никой частен инвеститор не е правил "22 километра общински улици с цялата им прилежаща инфраструктура", които да предостави безвъзмездно за обществено ползване. "Ние проектираме и изграждаме безвъзмездно колосални количества нова инфраструктура", казва и Атанас Атанасов, юрисконсулт на "Голф ОКОЛ" ЕАД.  

Да преместиш приток на река "Искър" и да го върнеш обратно

Снимка 573648

Източник: OKOL Lake Park

"Наскоро завършихме една уникално тежка процедура, отнела повече от 4 години ", обяснява Методи Дъбов. Става дума за целия административен и технически процес по временното отклоняване на река "Искър" с цел да бъде положена дренажна тръба на дъното й, откъде да бъде взета водата за поливни нужди. "Ние реално изместваме реката, полагаме тръбата, засипваме и връщаме обратно реката в коритото й", добавя още той.

Така, зарита на дъното на реката, през процепи в тръбата се просмуква водата, която бива изпомпвана буквално нагоре - в посока по-висока надморска височина - със скорост 50 литра в секунда по трасе от 8 километра. Тази вода ще се използва за напояване на голф игрището, парковете и частните имоти в OKOL Lake Park.

За Дъбов сложните моменти при изпълнението на тази част от проекта са три - съгласуването на инвестиционното предложение с РИОСВ-София, получаването на разрешение от Басейнова дирекция "Дунавски район" за водовземане и закупуването на терен от Министерство на земеделието и горите. "Това бяха три ключови и дълги процедури", казва той, след които чак идва самото построяване на съоръжението. По думите му няма много проектанти, които биха се захванали с такава сложна строителна процедура, а опитът му говори, че в България досега не се е случвало подобно изместване на река.

Вода обаче трябва освен за поливни и за питейни нужди. Тя ще идва от Рилския водопровод - съоръжението, което захранва с вода голяма част от София и за което се смята, че е сред най-добрите източници на водоснабдяване в страната. "Тук сме в процедура по вземане на разрешително за строеж", казва Методи Дъбов. Реално проектът предвижда "закачане" към съществуващото трасе на основния водопровод и направата на отклонение с дължина около 5 километра в посока с. Горни окол и с. Долни Окол. "Ние преоборудваме една от помпените станции и подменяме част от трасето, след което изграждаме дублиращо на съществуващия вече водопровод ново трасе, което го качваме горе при нас в един напорен водоем и оттам по 22 км мрежа до всеки един имот".

Методи Дъбов, изпълнителен директор на "Голф ОКОЛ" ЕАД

Източник: Маркан

Методи Дъбов, изпълнителен директор на "Голф ОКОЛ" ЕАД

Да изградиш 2 вида канализация и 5 пречиствателни станции

Реално 22 км са улиците от вътрешната асфалтова мрежа на OKOL Lake Park, по които върви и цялата паралелна инфраструктура. "Повечето квартали на София след Околовръстното нямат въобще канализация, ние ще имаме 2 вида - дъждовна и битова", казва Дъбов. Има и още една разлика със столичната канализация - двата вида няма да отиват на едно място.

Планирано е дъждовната канализация да бъде иновативно изведена над улиците, където да тече свободно в специално направени канавки. Това ще облагороди общественото пространство с естествените природни ресурси. Битовата канализация от своя страна ще бъде заустена в 5 пречиствателни станции, които ще бъдат изградени от инвеститора.

Ако се питате защо са необходими толкова много пречиствателни обекти, отговорът се крие в географското разположение на проекта. "OKOL Lake Park се намира в 3-ти пояс на санитарно-охранителната зона на язовир Искър и колкото по-близко си до зона 1, толкова по-тежки са изискванията към качествата на водата, която връщаш във водоема", добавя той. По техни думи 5-те пречиствателни станции ще пречистват водата до степен по-висока от водата в язовира.

Да осветиш 3000 декара на 1000 метра надморска височина

Ако има обща "инфраструктурна болест" на редица от малките населени места в България, тя в повечето случаи се нарича "слабо електричество". На много места в страната, особено с голяма надморска височина, електрическата мрежа не е достатъчно надеждна и при по-сериозно натоварване създава проблеми.

За да не изпаднат в подобна ситуация, от екипа на OKOL Lake Park са проектирали три етапа на довеждане на електроенергия. "Вече имаме изградена първата връзка със селото и докарваме количество електроенергия за нуждите към този момент", обяснява Методи Дъбов. Тя представлява 2MW подземна тръбоканална мрежа от с. Горни Окол до трафопост с дължина 2,5 км. Вторият етап предвижда подобряването на вече съществуващото 10 MW въздушно трасе от гр. Самоков, което е с дължина 14 км. При достигането на третия етап ще бъде осигурено максимално количество електроенергия след "разкъсване" на далекопровода "Околите" и изграждането на нова подстанция.

"Безспорно най-доброто техническо решение е въпросната подстанция, защото тя позволява поддържането на електроенергията, дори тя да спре от един източник. Това е добре не само за нас, но и за всички села наоколо, вързани по веригата", обяснява Методи Дъбов. Трите етапа на развитие на енергийната инфраструктура ще следват естественото демографско развитие на новото населено място и постепенното увеличаване на нуждите му от електроенергия.

Да построиш 22 км пътища в нищото

Снимка 573650

Източник: OKOL Lake Park

За да си видите какво е имало на терена на бъдещия OKOL Lake Park преди началото на строителните работи, можете да отворите навигационната програма Google Earth, която предоставя и сателитни снимки със задни дати. Но можем и ние да ви кажем - нищо. Както вече от други текстове стана ясно, проектът се изгражда от нулата и сам по себе си представлява цял нов град с прилежащата му инфраструктура. А какво е един град без пътища?

Проектът предвижда построяването на три основни категории пътища в новото населено място - довеждащ, панорамен и вътрешна мрежа. Общата дължина на всички планирани пътища възлиза на 22.5 километра.

Довеждащият път е разклонение на основния София-Самоков и е с габарити от 9 до 11 метра, и дължина от 1.2 км. Освен него ще бъде изграден панорамен път, който обикаля около голф игрището и целия комплекс с габарит 22 метра и дължина 5 км. Той ще разполага с две платна по 4 метра, велоалея от 2.5 метра и тротоар от двете страни по 1.5 метра. Не на последно място идват и пътищата в жилищните зони, които ще бъдат с габарит 11 метра, две платна, тротоар и зелени площи между тях.

Работата с институциите - възможна

Преди да построиш такива "колосални" количества инфраструктура трябва да бъде свършена колосална административна работа. И за да илюстрираме колко сложен е процесът по получаване на необходимите разрешителни, ще дадем пример с водовземането от река Искър.

Площадката, от която започва водопроводът и трасето, през което преминава, са разположени в имоти държавна собственост и част от тях са горски територии. За да бъде получена необходимата документация, трябва да се премине през Министерство на земеделието и горите, през Изпълнителна агенция по горите, през Регионална дирекция по горите в София, както и през съответното горско стопанство, на чиято територия попада терена. Държавният контрол обаче не спира дотук - за водовземането е необходимо разрешение от Басейнова дирекция "Дунавски район", което е предварително съгласувано с РИОСВ-София, оценяващи инвестиционното предложение от самото начало.

Снимка 573649

Източник: OKOL Lake Park

Освен това се налага работа и с още едно министерство - на регионалното развитие и благоустройството, под чиято шапка Агенция по геодезия, картография и кадастър. И ако мислите, че дотук свършват институциите - не. Понеже трасето на водопровода преминава не само през общинско, но и през републикански път, е ангажирано Областно пътно управление - София, а за капак на административната върволица заради засегнат подлез по пътя бива сигнализиран и Института за пътища и мостове.

"Държавата много сериозно пази своята земя и своите имоти, контролът е огромен", казва Атанас Атанасов и обяснява, че във всичките ведомства са работили с експерти, които отлично разбират от своята тясна специалност. "Ние също бяхме длъжни да ангажираме експерти от абсолютно всякакво естество, за да подготвим документите и проектите", добавя още той.

Инвеститор от най-високо ниво получава административно обслужване от най-високо ниво

И Методи Дъбов, и Атанас Атанасов са категорични, че въпреки огромния обем административна работа, проектът не е срещнал никъде отпор и да го кажем директно - опит за корупция. Напротив, избирайки да вървят по буквата на закона, спазвайки всички законови разпоредби, печелят доверието на администрацията - и то на най-високо ниво.

Атанас Атанасов, юрисконсулт на "Голф ОКОЛ" ЕАД

Атанас Атанасов, юрисконсулт на "Голф ОКОЛ" ЕАД

Доказателството е, че OKOL Lake Park получава от Министерство на икономиката и Българската агенцията за инвестиции статус на "приоритетен инвестиционен" проект, което е най-висок инвеститорски клас. Дори над клас "А". Това му осигурява ценно административно съдействие, като по-кратки административни срокове и по-лесна комуникация с отговорните институции. Благодарение на този сертификат се събира специална работна група от всички отговорни ведомства, която целенасочено работи по казусите на проекта.

"Така в един момент се явяваш пред един куп експерти, които са много опитни, много компетентни. Аз имах честта да се сблъскам с различни хора от държавната администрация и мога да кажа, че те са с голям опит и висока компетентност", казва Атанасов. И добавя: "те просто са експерти".

Публична инфраструктура с непублични средства

Експерти с опит са и служителите на община Самоков, които административно стоят най-близко до проекта и които са запознати с него от самото му начало. Инвеститорът е категоричен: работата с местната власт е много и тя нямаше да е възможна без разбирането и съдействието на общинската администрация. Ключът затова се крие в ползата и перспективите и за двете страни - докато частната компания изгражда обект с историческа стойност, публичната власт може да разчита на капиталовложения, които не идват от данъци. И тук е мястото да кажем, че в общинския бюджет за 2022 година са заложени 5.38 милиона лева за изграждане на инфраструктурни обекти - 10 пъти по-малка стойност от инфраструктурния бюджет на OKOL Lake Park.

И тук идва най-сладкият момент - инфраструктура, която се строи в момента, се изгражда върху имоти публична общинска собственост, определени като такива още от момента на влизане в сила на подробния устройствен план през 2017г. Инвеститорът проектира и строи за своя сметка от името на Община Самоков. Иначе казано, на Община Самоков и обществеността ще бъде предоставена безвъзмездно качествена инфраструктура по проект от световно ниво, без да плащат за нея.