Повишаването на нивото на автоматизацията досега е имало незначително въздействие върху работните места в световен мащаб, според главния икономист на Световната банка, въпреки обичайните мрачни прогнози, че хората ще бъдат заменени от машини, пише Bloomberg.

Докато развитите икономики са загубили работни места в промишлеността през последните две десетилетия, възходът на същия сектор в Източна Азия компенсира загубата, според годишен доклад, публикуван от базираната във Вашингтон международна финансова институция.

"Този ​​страх, че роботите са елиминирали работените места - този страх не е подкрепен от досегашните доказателства", заявява главният икономист на Световната банка Пенелъпи Куджиану Голдберг в интервю.

Докладът за световното развитие за 2019 г. е последният от поредицата усилия на академичните среди, консултантите и правителствата за оценка на въздействието на новите технологии върху заетостта. Минали проучвания често прогнозират, че автоматизацията ще унищожи повече работни места, отколкото създава.

В доклада си Световната банка вместо това подчертава, че естеството на работата в бъдеще ще се развива. Докато технологичният напредък в автоматизацията започва да се справя с хиляди рутинни задачи и ще премахне много нискоквалифицирани работни места в напредналите икономики и развиващите се страни, той също така ще създаде възможности за различни, по-продуктивни и по-креативни работни места.

"Това е четвъртата индустриална революция, имаше три преди, и във всеки случай успяхме да оцелеем, така че не е така сякаш машините напълно елиминираха хората", казва Куджиану Голдберг. "В крайна сметка ще се адаптираме".

Докато ефектите са незначителни в световен мащаб, в доклада се посочва, че делът на индустриалната заетост е спаднал с повече от 10 процентни пункта през последните две десетилетия в страни като Великобритания, Испания и Сингапур, тъй като работниците са преминали от производствени към работни места в сферата на услугите. В същото време делът се е увеличил в някои развиващи се страни, като Виетнам, където той нараства от 9% през 1991 г. на 25% през 2017 г.

В бъдеще работниците са по-склонни да имат много работни места в хода на кариерата си, до голяма степен поради повишаването на икономиката на временните позиции и работата на свободна практика, вместо да задържат позиция при един и същ работодател в продължение на десетилетия, според Световната банка.

Различните умения ще бъдат все по-важни, се казва в доклада. Вместо по-малко специфични умения, които могат да бъдат заменени от технологии, работодателите все повече ще се стремят да наемат хора с развити когнитивни умения, като разрешаване на сложни проблеми, работа в екип, аргументация и умения за комуникация.

За да улеснят този преход, правителствата трябва да гарантират универсално минимално ниво на социална защита, каза Световната банка. Една от възможностите може да включва предлагане на застраховка, независима от заетостта, тъй като бъдещите работници вероятно ще преминават бързо от една работа в друга.

Едно основно притеснение на Световната банка е въздействието, което технологичните промени ще имат върху развиващите се страни в Африка и на други места, настигащи по-напредналите страни.

В миналото тези региони биха могли да разчитат на разширяване на икономиките си, като се възползват от ниските заплати в собствената си страна и се отварят към външната търговия. Но заплатите вече не са толкова релевантни, ако машините заменят повече хора, което може да попречи на усилията на страните да наваксат, казва Куджиану Голдберг.