Най-силният януари за световните пазари от няколко десетилетия насам е добра новина за всички инвеститори? И да и не... Да, защото може да сочи, че експертите не очакват рецесия, а само забавяне на световната икономика. Не - защото последните могат да грешат, както не веднъж са доказвали в исторически план и най-лошото, в лицето на нов пазарен срив, може тепърва да предстои.

За всички, които вярват, или поне искат да се предпазят от втория вариант, напълно логично звучи въпросът - как да се скрият от потенциална нова вихрушка на финансовите пазари. И веднага даваме няколко потенциални възможности, препоръчвани от експертите:

Напълно логично е инвеститорите да погледнат към кеша. В тази насока, държавните облигации, на големи и развити страни, които едва ли ще фалират и дават положителна доходност, може би не са лошо решение за процент от портфейла на всеки. А какъв точно процент, всеки решава сам за себе си, въз основа на толерантността си към риск и възрастта си - времето до пенсиониране.

Старо и просто правило препоръчва да определяте процентът от портфейла Ви държан в акции, като от числото 100 извадите числото на Вашата възраст. Например, ако сте на 35 години, то препоръчително е да държите не повече от 65% от портфейла си в акции.

Ето как изглежда и препоръчителния обем на инвестиции в акции, в зависимост от различната възраст:

Разбира се понеже говорим за очаквания за волатилност, може да намалите с по около двадесетина процентни пункта обемът на инвестициите си в акции, съгласно посочената таблица, за сметка на облигациите.

Кеш и държавни облигации

Държавните облигации на САЩ, би следвало да се приемат от инвеститорите, като най-сигурното убежище във времена на пазарни сътресения и икономическа несигурност, според HSBC.

Японската йена е на второ място, а златото получава бронзов медал, според експертите на банката.

Банката е провела 10 милиона симулации на различни тегла на портфейла, за да идентифицира активите с най-висок коефициент на риск и възвръщаемост, когато волатилността на акциите се покачи.

Според HSBC американските държавни ценни книжа, японската йена и златото могат да бъдат най-сигурните им убежища.

Въз основа на проведените симулации с различни портфейлни тегла, се стига до извода, че краткосрочните американски държавни ценни книжа са ясен победител измежду активите най-високите коефициенти на риск и възвръщаемост, когато волатилността на акциите се повиши. Японската йена е на второ място, а златото получава бронзов медал, според ръководителя на HSBC в стратегията за многостранни инвестиции Пиер Бланше.

Държавните облигации са добра защита, дори когато по-високите лихви са катализатор за разпродажбата на фондовия пазар, считат анализаторите на HSBC.

"Въпреки че връзката между американските облигации и акциите може да се повиши по време на продажбите на облигации, всяко "търсене на защита" води до бързо връщане на нормалната им отрицателна корелация. Анализът показва, че висок процент на краткосрочните държавни ценни книжа в портфейла е оптимално ", смята Бланше.

Доходността по двугодишните щатски държавни ценни книжа се е удвоила до 2.58% от началото на 2017 г., след като Федералният резерв се придържа към дневния си ред на повишение на лихвите. Така че човек би си помислил, че държането на облигации, е било лоша идея? Не точно... Това, което видяхме напоследък, е, че въпреки че по-високите лихви задействат разпродажба при облигациите, те често спират скоро след спада на акциите и започват да повишат стойностите си.

Йена, злато

Дългогодишният статут на йената на "сигурен актив" е оправдан. Поне въз основа на анализа на HSBC. Когато глобалното забавяне на растежа се засили, валутата обикновено се представя добре, тъй като има голяма международна инвестиционна база, смятат от HSBC.

Златото се нарежда след посочените два актива, като остров на спасение, но все пак присъства в инвеститорските планове. Качеството му на "убежище в трудни моменти", бе поставено на сериозно изпитание през изминалата година, когато металът не поскъпна през февруари и декември, в среда на висока пазарна волатилност. Това, до голяма степен се предопределяше от силата на щатския долар, който въздейства негативно върху нивата на благородния метал.

И все пак... Инвеститорите отново започват да поглеждат към златото, при това все по-смело, в среда на глобална политическа несигурност и търговска война между САЩ и Китай.

В допълнение от HSBC подчертаха, че не очакват следващи проблеми за финансовите пазари да са свързани със силен долар, така че пред златото най-доброто може и тепърва да предстои.

Банката също така отбеляза, че швейцарският франк, вече не осигурява убежище, тъй като намаленото влияние на местните инвеститори в Швейцария изтласква валутата от подиума.

"В годините след кризата, швейцарският франк се възползва от местните инвеститори, които репатрираха активи в момент на пазарен стрес." коментира Бланше.

Имоти, земеделска земя

По принцип имотите са доста добър вариант за инвеститорите, като изключим последната криза, която стартира като ипотечна и засегна сериозно цените на жилищата. Иначе, статистиката сочи, че на щатските пазари имотите са поскъпвали леко в моменти на рецесия.

Каква е причината? Фактът, че забавянето на икономиката обикновено води след себе си до по-ниски лихвени нива, което пък стимулира вземането на ипотечни кредити.

Ако историята се повтаря, а следващата рецесия е по-различна от ипотечната такава преди десет години, то пазарът на имоти може да е едно много добро средство инвеститорите да защитят спестяванията си при криза.

Пазарът на жилища в САЩ се е представял по-добре от фондовия пазар през всички рецесии, с изключение на 2008-ма година, според статистика на Jeffеries. Индексът на цените на жилищата в САЩ се е повишавал средно със 7.4% през годината преди рецесията, а цените са нараснали средно с 2.7% от началото на рецесията до края, сочи още статистиката.

"Освен по време на кризата от 2008-ма година, цените на жилищата продължават да се повишават дори и в рецесиите, вероятно поради понижението в лихвените проценти. По-голямата част от хората запазват работните си места, а формирането на нови домакинства продължава.", коментира Томас Дж. Торнтън от Jeffеries.

Кредитната криза с ипотечните кредити доведе до последната рецесия през 2008 г., но оттогава жилищният пазар се отличава с по-добри стандарти за кредитиране. По-ниските дългосрочни лихвени проценти също повишиха търсенето на жилища.

В допълнение, земеделската земя в България е доказала, че е актив, който е много слабо зависим от случващото се на финансовите пазари и с икономиката на страната ни. Така че, тя може да е един много добър "антицикличен актив", който да допълни и диверсифицира портфейлите Ви.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции, или други активи.