Разходите на българските домакинства за жилище, вода, електричество, отопление и други горива са нараснали с 2,615 милиарда евро за 10 години. Ако през 2006 година общият им размер за страната е възлизал на 3,372 милиарда евро, то през миналата година е достигнал 5,987 милиарда евро, показва оценката на Евростат.

Като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) обаче нивото им се запазва през последното десетилетие. От европейската статистическа служба отчитат, че дела им към показателя се запазва на равнище от 12,4%.

В същото време обаче тежестта на тези харчове върху семейния бюджет у нас е нараснала за този период. Ако преди 10 години техният дял е бил 17,8 на сто от общите разходи на домакинствата, то през 2016 година е достигнал 19,3 на сто.

Въпреки ръста България остава осезаемо под средното ниво за Европейския съюз (ЕС), където плащанията за за жилище, вода, ток и отопление са една четвърт от всички харчове на семействата.

През миналата година общо европейските домакинства са платили 2,444 трилиона евро, за да покрият тези разходи, при 1,951 трилиона евро десетилетие по-рано. Този размер се равнява на 16,4% от БВП на държавите членки.

"От всички разходи най-голямо увеличение има при тези за жилище през последното десетилетие, като те представляват 24,5 на сто от всички", посочват от Евростат.

Оценката на статистическата служба показва, че най-голяма тежест тези плащания имат върху семействата в Дания, Финландия и Великобритания, където делът им е над 27% от всички харчове на домакинствата. Значително е тяхното ниво още във Франция, Швеция и Чехия.

От друга страна най-малък дял те имат в Малта, Литва, Кипър, където техният дал се изчислява съответно на 10,3%, 15,6% и 15,9%.

Снимка 324741

Източник: Евростат