Допълнителната такса в сметките за ток, наложена на германските потребители в подкрепа на развитието на възобновяемата енергия, най-вероятно ще скочи с около 8% през следващата година, въпреки усилията на правителството да намали утежнението в подкрепа за зелената енергия.

Тази такса представлява най-голямото перо за финансиране на прехода на Германия към чиста енергия в рамките на нейната политика Energiewende за преминаване към възобновяема енергия. През миналата година чрез нея са акумулирани 24 милиарда евро, пише GreenTech.bg. 

Таксата по Закона за енергията от възобновяеми източници ще бъде 6,88 евроцента за киловатчас (кВтч) през 2017 г., в сравнение с 6,35 цента през тази година, сочат източниците. Очаква се и официалното изявление на мрежовите оператори в страната по-късно през седмицата.

Ако налогът се приложи на това ниво, едно средно домакинство, което консумира 3500 киловатчаса на година, ще плащат около 22 евро повече на година.

Допълнителната сума следва да отразява увеличението на възобновяемите инсталации, като например вятърни турбини и слънчеви панели. Те получават извън пазарни плащания с цел стимулиране, което има за задача постепенно да ги направи конкурентни с конвенционалните мощности.