Независимо от увеличеното търсене на „тихи пристанища” след референдума във Великобритания за изхода н астраната от Ес, инвеститорите на $100-трилионния пазар на облигации трябва да обърнат  повече внимание на глобалните структурни проблеми. Това коментира в интервю за Bloomberg шефът на поделението за пазарите с фиксирани доходи  на HSBC Стивън Мейджър. 

Към тези фундаментални проблеми експертът отнася дисбалансите в демографската сфера, безпрецедентните размири на световния дълг и пропастта между равнището на доходите. 

Реалните проблеми – това не са британския референдум или избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ. Реални проблеми са например, че в големчите, водещи икономики, твърде дълго действат и ще продължават да действат прекалено ниски лихвени ставки, смята Мейджър

 Ниските лихвени равнища се явяват също така резултат от прекалено голямото предлагане на държавни облигации – тоест вземане на заеми от страна на правителствата след финансовата криза, посочва експертът. Това стимулира икономическия ръст, но от друга страна данъчното бреме лишава много страни от покупателна способност, която би могла да бъде „локомотив” на растежа в следващите няколко десетилетия, предупреждава Мейджър.

По-рано Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР) алармира за това, че световната икономика попада в капана на бавния растеж. А при условие, че отсъства динамичен растеж, инвеститорите продължават да влагат капиталите си в безопасните държавни облигации.