През първите три месеца на 2022 г. в България е започнало строителството на по-големи по обем площи жилищни сгради в сравнение с предходни години. Това е видно от последните данни на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции. Според тях общият обем на новото жилищно строителство възлиза на 1 156 352 кв. м разгъната застроена площ, което представлява годишно увеличение с 19.56 на сто.

Основната причина за увеличението се дължи на градското жилищно строителство, където след началото на пандемията от 2020 г, много проекти бяха забавени, като тяхната реализация започна в последните 2 тримесечия, отбелязват експертите. Към тези фактори се добавя и високата инфлация и желанията на хората да запазят спестяванията си, чрез инвестиции в имоти.

Българите ударно теглят заеми за покупка на жилище

Българите ударно теглят заеми за покупка на жилище

Кой е идеалният кандидат за заем?

При сградите с жилищно предназначение се отчита ръст от 19.35% за цялата страна. Общата площ на започнати нови жилища е 1 100 791 кв. м.

Новостартираните ваканционни площи също бележат увеличение, като то е в размер на 23.96% и 55 561 кв. м. РЗП. Близо 90% от тях са локализирани по черноморието. Макар да има ръст, техния обем е сравнително доста по-малък, спрямо общото строителство на сгради с жилищно предназначение в страната, като имат едва 4.8% дял.

Най-значим принос за увеличението на стартиралите жилищни площи се дължи на София-град. В областта е започнало строителството на 624 032 кв. м. разгъната застроена площ, което е ръст с 58.77% спрямо същия период на 2021 г. Голяма част от тези площи се реализират в кв. Малинова долина, в който се изгражда цял нов малък град.

Сделките с имоти в Несебър се удвоиха за година, в страната скочиха с над 10%

Черноморският град, в който продажбите на имоти скочиха двойно за година

Покупките на имоти у нас за първото тримесечие на годината са близо 49 000

През последните години се наблюдаваха ударните темпове на нарастване на стартиралото строителство в област Пловдив. През първото тримесечие на годината, се наблюдава спад от 29.55%. Общо 126 057 кв. м жилищни площи са преминали в етап строеж, като разликата спрямо същия период на миналата година се дължи на няколко по-мащабни проекта, които частично изкривяват моментните стойности през 2021 г.

В област Стара Загора се отчита ръст от 142.56% и общ обем на стартиралите жилищни площи достига до 39 314 кв. м.

През първото тримесечие на 2022 г. са стартирали най-много жилищни площи, спрямо първите тримесечия на последните 14 години. В исторически план, кривата на започнато жилищно строителство достига своя пик през първото тримесечие на 2007 г. с общо 1 266 984 кв. м. При съпоставяне на първите три месеца на настоящата година се вижда, че обемът на започнатите площи е с едва 13% по-малък от най-активната 2007 година.

Цените на някои имоти в София са нараснали с до 40% за година

Цените на някои имоти в София са нараснали с до 40% за година

В много квартали на София вече е много трудно да се намери двустаен апартамент на цена под 100 000 евро

"Това поражда опасения, за свръх строителство и бъдещо голямо предлагане на жилищни имоти, които не могат да бъдат усвоени от пазара", смятат анализаторите. И отбелязват, че все пак ентусиазмът при инвеститорите в жилищни сгради, може да бъде охладен, поради войната в Украйна и негативните икономическите последици, влияещи на реализацията на строителната продукция. Основните от тях са покачването на цените на строителните материали, намаляване на доставки им и цялостна невъзможност за планиране на инвестициите от страна на предприемачите.